FORES Huisdeurwaarders

Advocaat begaat veel fouten en krijgt schrapping van 4 weken

FORES nieuws

Na het begaan van een reeks van fouten heeft een advocaat een voorwaardelijke schorsing voor de duur van vier weken opgelegd gekregen. De reeks misstappen van de advocaat heeft gezorgd voor een zwaardere straf voor zijn cliënte, wie hij bij stond in een strafzaak. De vrouw werd in december 2013 tot een taakstraf van 240 uur veroordeeld en tot het betalen van een bedrag van een kleine € 30.000,- aan de partij die door haar benadeeld werd. Door de fouten van de advocaat heeft de cliënte uiteindelijk een celstraf opgelegd gekregen voor de duur van 162 dagen en een veroordeling tot betaling van € 28,750,-.

De advocaat deed alles op eigen houtje

De strafzaak van de betreffende cliënte vond plaats in december 2013, waarbij zij haar veroordeling te horen kreeg. Vlak voor de kerstvakantie stelt de advocaat van de cliënte een hoger beroep in, zonder dit met de cliënte te overleggen. Hij weet dus niet of de cliënte wel in hoger beroep wil gaan, maar handelt volledig zelfstandig. De advocaat neemt ook geen contact meer met de vrouw op en laat een waarnemend advocaat-stagiair het afhandelen tijdens de zitting. Deze advocaat-stagiair maakt meerdere fouten, waardoor de straf van de cliënte uiteindelijk fors werd verhoogd.

De vrouw was zich nergens van bewust

De cliënte zelf was ook niet aanwezig bij de zitting, welke plaatsvond in augustus 2014. Zij had geen enkel contact meer met de advocaat gehad en wist dan ook niets van de hoger beroep zitting af. Ondanks dat de vrouw niet op de hoogte was van het zelfstandig handelen van de advocaat en het ingestelde hoger beroep kreeg zij hierdoor wel een hogere straf. Zij moest nog altijd het geldbedrag betalen aan de benadeelde partij, maar zij moest ook een celstraf van 162 dagen uitzitten in plaats van en taakstraf uitvoeren voor de duur van 240 uur. Twee weken na het arrest informeert de advocaat de cliënte pas over de zaak, met de mededeling dat hij de schade wilde herstellen door middel van beroep in cassatie. Wel geeft de advocaat hierbij ook aan dat de vrouw zelf had moeten reageren op het hof, waarvan zij bericht zou hebben ontvangen.

Advocaat kan het niet meer goedmaken

Het bleek niet mogelijk voor de advocaat om het nog goed te maken voor zijn cliënte. Zowel een gratieverzoek als een poging tot cassatie levert niets op en de vrouw zal haar celstraf uit moeten zitten. De advocaat betaalt € 3.248,- aan de vrouw, zodat zij de huur van haar woning kan doorbetalen terwijl zij haar celstraf uitzit.

De vrouw stelt de advocaat aansprakelijk

De cliënte besloot uiteindelijk om de advocaat aansprakelijk te stellen. Dit deed zij in de zomer van 2018. Hierbij diende zij een klacht in bij de deken, waarop een dekenbezwaar werd ingediend, en eiste zij een schadevergoeding. De Raad van Discipline Amsterdam verwijt de advocaat niet dat hij zonder overleg overging tot het instellen van een hoger beroep. Het alternatief was het laten verlopen van de beroepstermijn en dat zou, volgens de Raad, een ernstigere zaak zijn geweest. Wel wordt de advocaat verweten dat hij het contact met de cliënte niet heeft onderhouden. Daarnaast heeft de advocaat niet op de klacht van de cliënte gereageerd en in eerste instantie ook niet op de informatieverzoeken van de deken. De Raad laat in het opleggen van de schorsing van vier weken wel meewegen dat er een tegemoetkoming voor ontstane schade door de advocaat is betaald aan de cliënte.

Directe, goede communicatie is altijd belangrijk

In deze zaak was het vooral het gebrek aan communicatie dat zorgde voor grotere problemen. Het gaat dan niet alleen om het ontbreken van de communicatie tussen de advocaat en de cliënt, maar ook om de gebrekkige communicatie tussen de advocaat en de advocaat-stagiair. Een directe, goede communicatie is binnen elke zaak belangrijk. Dit geldt ook wanneer je een beroep moet doen op een andere professional, zoals een deurwaarder. Via FORES regel je dit altijd snel en professioneel. Benieuwd? Maak dan online een account aan.

 

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by