Meer betalingsregelingen en minder huisuitzettingen
Er hebben belangrijke verschuivingen plaatsgevonden in de eerste twee kwartalen van 2022 ten opzichte van eerdere statistieken als het gaat om betalingsregelingen en huisuitzettingen. In deze tijd zijn het de deurwaarders die zich sterker inzetten om hulp te bieden en dit is duidelijk zichtbaar aan de statistieken. De Koninklijke Beroepsorganisatie…
Prijsstijgingen doorbelasten; kan dat juridisch zomaar?
Bedrijven hebben momenteel te maken met kosten die veel hoger liggen dan voorheen. Diverse producten, waaronder grondstoffen, zijn enorm in prijs gestegen. De energierekening blijft oplopen en uiteindelijk komen steeds meer ondernemingen in financieel zwaar weer terecht. Het opvangen van deze prijsstijgingen blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Diverse bedrijven…
Ook oud-advocaten gebonden aan geheimhoudingsplicht
Een interview met het NRC en een documentaire genaamd De Sneeuwman zorgden voor het ontstaan van een tuchtzaak tegen oud-advocaat Anthony Wijnberg, die als gevolg hiervan van het tableau is geschrapt. De tuchtraad maakt hiermee duidelijk dat het ook voor een oud-advocaat belangrijk is om de geheimhoudingsplicht in acht te…
Digitale rechtszittingen: houden of niet?
We hebben natuurlijk een periode achter de rug waarin we ineens veel meer werk vanuit huis moesten doen. Binnen de advocatuur was dit uiteraard niet anders. De pandemie zorgde ervoor dat er ineens online dingen mogelijk werden die voorheen niet voor mogelijk werden gehouden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de…
FORES wenst u fijne feestdagen en blikt terug op 2022!
We kunnen inmiddels de laatste dagen van 2022 gaan aftellen. Voor velen was het een rumoerig jaar, ook binnen de advocatuur. Zo merkten veel advocaten dat de werkdruk steeds verder steeg in het afgelopen jaar en dat zij vaker te maken kregen met agressie op de werkvloer. We hebben belangrijke…
Dé tien geboden voor advocaten
De tien geboden. De één kent ze allemaal uit het hoofd, de ander heeft moeite om er twee op te noemen. Dan hebben we het natuurlijk over de Bijbelse tien geboden die door gelovigen worden gezien als belangrijke leefregels. De Rotterdamse rechter Petra de Bruin heeft recentelijk een unieke versie…
FORES Huisdeurwaarders