FORES Huisdeurwaarders

Deurwaarder versus gerechtsdeurwaarder: weet jij het verschil?

De termen ‘deurwaarder’ en ‘gerechtsdeurwaarder’ worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Het is dan ook zo dat er door velen wordt aangenomen dat een deurwaarder hetzelfde doet als een gerechtsdeurwaarder. Dit is zeker niet het geval. Er zijn belangrijke verschillen tussen de deurwaarder en de gerechtsdeurwaarder te vinden, zeker met het oog op de bevoegdheid tot het uitvoeren van bepaalde handelingen en de rechten. FORES maakt het verschil tussen de deurwaarder en…

Huurders in coronatijd kunnen beroep doen om onvoorziene omstandigheden

De coronacrisis brengt steeds meer mensen in moeilijkheden. We weten natuurlijk allemaal dat tal van ondernemers, waaronder horecabazen, worstelen in deze tijd. De coronacrisis duurt erg lang en steeds meer partijen komen onder druk te staan. We zien nu vooral dat huurders en verhuurders door de coronacrisis in de problemen raken. Het is belangrijk om altijd vroeg aan de bel te trekken wanneer je merkt dat het de verkeerde kant op gaat. Mogelijk kan…

Limiet op processtukken in civiele zaken blijft

Op 1 april 2021 zijn de limieten op processtukken ingevoerd. Het is belangrijk dat processtukken niet te lang worden. De limieten zijn daarom ingesteld voor verzoekschriftprocedures voor zowel insolventiezaken als handelszaken. Daarnaast zijn de limieten ook voor civiele dagvaardingszaken vastgesteld in de landelijke procesreglementen. Deze vastgestelde limieten gelden bij alle gerechtshoven. Hoe zien de limieten er per 1 april 2021 uit? De ene zaak is natuurlijk de andere niet. Er zijn veel onderlinge verschillen…

Wat zijn de voorwaarden van een afkoelingsperiode?

Bij WHOA-zaken kan er een verzoek worden ingediend voor het afkondigen van een zogenaamde afkoelingsperiode. Een afkoelingsperiode wordt niet altijd afgekondigd. Het is belangrijk dat er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Wat zijn deze voorwaarden precies? FORES vertelt je hier graag meer over. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Er kan een afkoelingsperiode worden afgekondigd wanneer er voldaan is aan diverse voorwaarden. Do moet er een herstructureringsdeskundige door de rechter zijn aangewezen, overeenkomstig…

Ontslag door strafrechtelijke veroordeling in privésfeer, mag dat?

In Nederland gelden er strenge regels wanneer het gaat om ontslag. Veel regels zijn in de wet opgenomen. Zo is een werknemer verplicht om zich op de werkvloer als een goede medewerker te gedragen. De werkgever heeft het recht om een werknemer bevelen of instructies te geven en om werk te controleren. Een werknemer dient dit te accepteren. Voor de privésfeer geldt dit anders. Wanneer de werknemer zich in de privésfeer bevindt, dan kan…

Gedragsregels omtrent intern feitenonderzoek worden duidelijker

Bij intern feitenonderzoek spelen er voor advocaten risico’s op het gebied van beïnvloeding en partijdigheid. De NOvA, de Nederlandse Orde van Advocaten, geeft aan zich hier goed bewust van te zijn. Daarom heeft de algemene raad besloten om de gedragsregels met betrekking tot dit onderwerp te verduidelijken voor advocaten. Gedragsregels en kernwaarden Een intern feitenonderzoek gaat over de bepaling van de rechtspositie van een specifieke cliënt. Dit betekent dat het valt binnen de grenzen…
Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by