Advocaat behoorde geschrapt te worden, maar krijgt schorsing
Het recente vonnis van de Raad van Discipline in Den Haag heeft flink wat stof doen opwaaien binnen de juridische gemeenschap. Een advocaat, die als executeur-afwikkelingsbewindvoerder optrad, werd slechts voor zes weken geschorst vanwege ernstige integriteitsschendingen. Velen, waaronder prominente advocaten en experts op LinkedIn, vinden deze sanctie veel te mild…
2100 Klachten over advocaten in 2023: veel of weinig?
In 2023 werden maar liefst 2.181 klachten over advocaten ingediend en behandeld door de gezamenlijke dekens. Dit vertegenwoordigt een toename van ruim honderd klachten ten opzichte van 2022. Het landelijk dekenberaad, bestaande uit de lokale dekens, onthult deze cijfers in hun recente jaarverslag. Wat vertellen deze statistieken ons over de…
Terugloop van jonge sociale advocaten
De sociale advocatuur staat onder grote druk. Nieuwe cijfers van het Kenniscentrum Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand tonen aan dat het aantal sociale advocaten in Nederland in rap tempo afneemt. Deze trend dreigt een ernstig tekort te veroorzaken in een essentieel segment van de rechtshulp, wat de meest kwetsbare groepen in onze…
FORES: Uw snelle toegang tot professionele deurwaardersdiensten
Advocaten die snel en efficiĆ«nt een deurwaarder nodig hebben, vinden in FORES een betrouwbare partner. FORES onderscheidt zich door haar unieke platform dat directe toegang biedt tot een netwerk van professionele deurwaarders. Toegankelijkheid en gemak FORES maakt het eenvoudig voor advocaten om een deurwaarder in te schakelen. Met ons online…
WHOA-trajecten uitdagend voor kleine bedrijven
Recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het WODC, wijst uit dat het herstructureren van schulden via de WHOA voor kleinere ondernemingen minder succesvol verloopt. De algemene effectiviteit van de wet is erkend, maar de specifieke uitdagingen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) blijven een punt van zorg. In dit artikel…
Waar goede intenties de professionele normen niet matchen
In de advocatuur is het essentieel dat zowel de integriteit als de professionaliteit van elke advocaat boven elke twijfel verheven staat. Recentelijk werd de juridische gemeenschap opgeschud door het nieuws dat een advocaat, bekend om zijn toewijding aan het vertegenwoordigen van de zwakkeren in de maatschappij, van het tableau is…
FORES Huisdeurwaarders