Terugloop van jonge sociale advocaten

FORES nieuws

De sociale advocatuur staat onder grote druk. Nieuwe cijfers van het Kenniscentrum Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand tonen aan dat het aantal sociale advocaten in Nederland in rap tempo afneemt. Deze trend dreigt een ernstig tekort te veroorzaken in een essentieel segment van de rechtshulp, wat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving raakt.

Kern van het probleem

Steeds meer jonge advocaten verlaten de sociale advocatuur. Het Kenniscentrum Rechtsbijstand heeft geconstateerd dat vooral jonge sociaal advocaten al snel hun carrière in dit vakgebied beëindigen. Het dreigende tekort is zeer zorgwekkend, omdat het de rechtsbescherming van kwetsbare mensen in gevaar brengt. Zonder de steun van sociale advocaten dreigen deze mensen aan hun lot te worden overgelaten bij conflicten met machtige instanties zoals de Belastingdienst, verhuurders, het UWV, Jeugdzorg of gemeentes.

Sociale advocaten vervullen een cruciale rol bij het beschermen van individuen tegen uithuiszettingen, terugvorderingen en verlies van inkomen. Jaarlijks wordt er meer dan 350.000 keer een beroep gedaan op deze gespecialiseerde juridische hulp, en de vraag naar sociale advocaten blijft onverminderd hoog.

Urgente cijfers en verontrustende trends

De recente cijfers schetsen een urgent beeld. In de afgelopen vijf jaar is het aantal sociaal advocaten dat actief rechtsbijstand verleent met bijna 900 afgenomen, een daling van 13%. In 2023 stonden nog 4.389 sociaal advocaten klaar om tien of meer mensen bij te staan met gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze aantallen zijn echter niet voldoende om de toenemende vraag bij te benen.

Het probleem wordt verder verergerd doordat er dit jaar al meer dan 307 volledige uitschrijvingen van sociaal advocaten waren, tegenover slechts 200 nieuwe inschrijvingen. Meer dan de helft (51%) van de vertrekkende advocaten behoort tot de jonge generatie (20-35 jaar). Bovendien zal naar verwachting bijna 2.500 sociaal advocaten de komende jaren met pensioen gaan, wat de situatie nog nijpender maakt.

Belangrijkste oorzaken

Uit eerder onderzoek blijkt dat de voornaamste oorzaak van deze negatieve trend de te lage vergoeding is voor sociaal advocaten. Dit salaris staat vaak niet in verhouding tot de werkdruk en de emotionele belasting die gepaard gaat met het verdedigen van kwetsbare cliënten tegen machtige tegenstanders. Hierdoor kiezen veel jonge advocaten al snel voor andere, financieel aantrekkelijkere specialisaties binnen de juridische sector.

Efficiënt en Betrouwbaar Werken

Bij FORES begrijpen we de uitdagingen waarmee sociale advocaten worden geconfronteerd. Ons platform biedt een oplossing door efficiënte en betrouwbare toegang te bieden tot ervaren gerechtsdeurwaarders. Door gebruik te maken van FORES kunnen sociale advocaten hun werkdruk verminderen en zich richten op wat echt belangrijk is: het bijstaan van hun cliënten.

Met FORES besparen advocaten tijd door snel de juiste gerechtsdeurwaarder te vinden en te contacteren. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar zorgt ook voor een stabiele en betrouwbare samenwerking, wat cruciaal is voor het leveren van hoogwaardige juridische ondersteuning.