2100 Klachten over advocaten in 2023: veel of weinig?

FORES nieuws

In 2023 werden maar liefst 2.181 klachten over advocaten ingediend en behandeld door de gezamenlijke dekens. Dit vertegenwoordigt een toename van ruim honderd klachten ten opzichte van 2022. Het landelijk dekenberaad, bestaande uit de lokale dekens, onthult deze cijfers in hun recente jaarverslag. Wat vertellen deze statistieken ons over de huidige staat van de advocatuur en wat kunnen advocaten doen om hun professionele standaarden te handhaven?

Toenemend aantal klachten

Het aantal ingediende klachten tegen advocaten steeg in 2023 naar 2.181, een toename van ruim honderd klachten vergeleken met 2022. Van de onderzochte klachten belandden er 740 bij de tuchtrechter, aanzienlijk meer dan de 400 klachten van het voorgaande jaar. Daarnaast dienden de dekens zelf 55 dekenbezwaren in, een lichte stijging ten opzichte van de 41 in 2022. Deze cijfers reflecteren een groeiend probleem binnen de advocatuur: een toenemende ontevredenheid van cliënten over het handelen van hun advocaten.

Uitkomsten van de klachtbehandeling

Van de ingediende klachten verklaarde de tuchtrechter in 2023 ongeveer 560 klachten ongegrond of niet-ontvankelijk. Voor de klachten die gegrond werden verklaard, werden verschillende sancties opgelegd:

  • Waarschuwing: 122 gevallen
  • Berisping: 68 gevallen
  • (Voorwaardelijke) schorsing: 48 gevallen
  • Schrapping van het tableau: 12 gevallen

Deze sancties variëren in ernst, waarbij waarschuwingen en berispingen mildere maatregelen zijn, terwijl schorsingen en schrappingen een aanzienlijk zwaardere impact hebben op de betrokken advocaten.

Preventief toezicht

Naast reactief toezicht in de vorm van klachtbehandeling, voeren de dekens ook preventief toezicht uit. Dit gebeurt op basis van de Centrale Controle Verordening, die in 2023 werd toegepast op 18.110 advocaten. Naar aanleiding van deze verordening vonden gesprekken plaats met 555 advocaten (3 procent), en werd in 51 gevallen (0,3 procent) nader onderzoek ingesteld. Dit preventieve toezicht helpt bij het vroegtijdig identificeren van potentiële problemen en het voorkomen van escalatie.

De dekens ontvangen ook signalen van andere bronnen zoals rechtbanken, het Openbaar Ministerie (OM) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In 2023 leidde dit tot 201 meldingen, waarvan er één resulteerde in een dekenbezwaar.

Toekomst van het toezicht

Rumora-Scheltema benadrukt het belang van goed toezicht dat zowel klachtbehandeling als verbetering van beroepsuitoefening omvat. Ze wijst erop dat de toekomstige toezichthouder OTA (Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur) het volledige takenpakket van de dekens moet overnemen. Volgens haar zou het scheiden van toezicht en klachtbehandeling leiden tot een verslechtering van het toezicht en inefficiëntie.

Hoe FORES kan helpen

Het groeiende aantal klachten tegen advocaten benadrukt de noodzaak voor advocaten om strikt volgens professionele normen te werken en preventieve maatregelen te nemen om problemen te voorkomen. FORES biedt advocaten een platform waarmee zij eenvoudig toegang hebben tot betrouwbare gerechtsdeurwaarders. Dit kan helpen om tijdig en correct te handelen in situaties die een deurwaarder vereisen, waardoor klachten kunnen worden voorkomen en het vertrouwen in de advocatuur kan worden hersteld.

Maak vandaag nog een account aan bij FORES en ontdek hoe wij kunnen bijdragen aan het verbeteren van uw juridische praktijk.