Advocaat behoorde geschrapt te worden, maar krijgt schorsing

FORES nieuws

Het recente vonnis van de Raad van Discipline in Den Haag heeft flink wat stof doen opwaaien binnen de juridische gemeenschap. Een advocaat, die als executeur-afwikkelingsbewindvoerder optrad, werd slechts voor zes weken geschorst vanwege ernstige integriteitsschendingen. Velen, waaronder prominente advocaten en experts op LinkedIn, vinden deze sanctie veel te mild en zijn van mening dat schrapping van het tableau op zijn plaats was.

De zaak: Verkoop van een erfeniswoning

De betrokken advocaat was belast met de afwikkeling van een nalatenschap die onder andere een woning omvatte. Deze woning, aanvankelijk getaxeerd op € 200.000, werd voor € 235.000 op de markt gebracht. Ondanks drie biedingen die boven de vraagprijs lagen, werd de woning voor € 240.000 verkocht aan een stel met een kind op komst. Wat de zaak extra complex maakt, is dat de koper de dochter en secretaresse van de advocaat bleek te zijn.

De erfgenamen waren niet op de hoogte van de identiteit van de koper, aangezien de advocaat zich beriep op de AVG. Daarnaast werden op kosten van de nalatenschap voor € 5.000 asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd. De advocaat declareerde uiteindelijk maar liefst 375 uur voor haar werkzaamheden, wat neerkwam op € 82.500.

Integriteit en belangenverstrengeling

De erfgenamen dienden klachten in over zowel excessieve declaraties als over de niet-integer handelende advocaat die de woning voor een lager bedrag dan andere biedingen aan haar dochter verkocht. Ze wisten niet dat de koper de dochter van de advocaat was, iets dat de advocaat bewust voor hen verborgen hield. De Raad van Discipline oordeelde dat de advocaat, ondanks haar bewering dat ze niet op de hoogte was van de identiteit van de koper, zeer ontransparant en in strijd met de kernwaarde integriteit had gehandeld.

Verweer van de advocaat

De advocaat verdedigde zich door te stellen dat de verkoop werd afgehandeld door een makelaar en dat ze zich niet bemoeide met de biedingen. Ze beweerde niet op de hoogte te zijn geweest van de identiteit van de bieders en er was volgens haar geen sprake van belangenverstrengeling. Ze gaf toe een inschattingsfout te hebben gemaakt door niet te communiceren over de identiteit van de koper toen dit aan het licht kwam. Ze bood aan om het verschil in prijs te compenseren.

Uitspraken van de Raad van Discipline

De Raad achtte de verklaring van de advocaat ongeloofwaardig en vond dat zij zeer onbetamelijk had gehandeld door de verkoop van de woning aan haar dochter te verhullen. De claim dat ze niet wist wie de koper was, werd als ongeloofwaardig afgedaan. De Raad oordeelde dat de advocaat de belangen van de nalatenschap had veronachtzaamd door het asbest op kosten van de nalatenschap te laten verwijderen en door de identiteit van de koper niet te onthullen.

Reacties uit de juridische gemeenschap

Advocaat William Schonewille van BarentsKrans liet op LinkedIn weten dat hij van mening is dat de advocaat geschrapt had moeten worden. Hij noemt het oordeel ‘absurd’ en stelt dat ernstigere schendingen van integriteit nauwelijks denkbaar zijn. Advocaat Paul Nonnekes en Reinout van der Heijden, hoofdredacteur van de Geldgids, sloten zich hierbij aan en uitten hun verbazing over de milde straf!