WHOA-trajecten uitdagend voor kleine bedrijven

FORES nieuws

Recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het WODC, wijst uit dat het herstructureren van schulden via de WHOA voor kleinere ondernemingen minder succesvol verloopt. De algemene effectiviteit van de wet is erkend, maar de specifieke uitdagingen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) blijven een punt van zorg. In dit artikel nemen wij het met u door!

Uitdagingen voor het MKB

Het midden- en kleinbedrijf ervaart problemen met de WHOA, zoals blijkt uit het gezamenlijke onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden. De belangrijkste knelpunten zijn de onbekendheid met de WHOA en de daarmee samenhangende kosten. Deze kosten omvatten griffierechten en de uitgaven voor juridisch en financieel advies.

Kosten en Communicatie

Bijzondere aandacht gaat uit naar de kosten gerelateerd aan de communicatie met schuldeisers, versterkt door de algemene onbekendheid met de WHOA. Het traject kan hierdoor in tijd en kosten oplopen. De onderzoekers adviseren daarom een verlaging van de griffierechten en een verbetering van de informatievoorziening, om het WHOA-traject toegankelijker te maken voor het MKB.

Effectiviteit en Ondersteuning

Ondanks deze uitdagingen benadrukken de onderzoekers dat de WHOA in algemene zin effectief is. Ze merken op dat de wet het reorganiserend vermogen van levensvatbare ondernemingen versterkt. Ondersteunende maatregelen, zoals een afkoelingsperiode door de rechter, helpen de onderneming te behouden tijdens het traject.

Impact op Schuldakkoorden

Interessant is de impact van de WHOA op het vormen van schuldakkoorden. Enerzijds dient de wet als een effectieve ‘stok achter de deur’ voor minnelijke akkoorden, terwijl anderzijds sommige schuldeisers juist een formele WHOA-procedure via de rechter prefereren.

Conclusie en toekomst

De onderzoekers merken op dat het nog te vroeg is voor een volledige evaluatie, gezien de WHOA een relatief nieuwe procedure is die nog in de praktijk moet rijpen. Dit wijst op potentiƫle onontdekte uitdagingen en de noodzaak voor voortdurende aanpassingen en verbeteringen.

Voor meer informatie over de uitdagingen en mogelijkheden van de WHOA voor uw praktijk, nodigen we u uit om de voordelen van het FORES-platform te ontdekken. Neem contact met ons op voor advies.