Nieuwe wetgeving biedt oplossing voor turboliquidatie-uitdagingen

FORES nieuws

Het is een scenario waar u als advocaat mee te maken kunt krijgen: u vertegenwoordigt een cliënt met een vordering op een BV, en plotseling blijkt deze BV van de radar verdwenen te zijn. Er is geen vereffenaar benoemd, noch is er sprake van faillissement. Dit fenomeen, bekend als turboliquidatie, leidde in het verleden vaak tot frustratie bij schuldeisers.

De ’tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’, die op 15 november 2023 in werking is getreden, belooft hier verandering in te brengen. In dit artikel nemen wij die met u door.

Achtergrond en problematiek van turboliquidatie

Turboliquidatie is niet nieuw, maar werd in toenemende mate een punt van zorg. Wanneer een BV geen baten meer heeft, houdt deze volgens art. 2:19 lid 4 BW direct op te bestaan. Schuldeisers stonden vaak machteloos, mede door een gebrek aan essentiële informatie, waardoor het moeilijk was om na te gaan of de BV echt geen baten meer had of dat bepaalde schuldeisers mogelijk werden bevoordeeld.

Veranderingen door de nieuwe wetgeving

Deze nieuwe wetgeving brengt belangrijke verplichtingen met zich mee voor bestuurders van een BV die via een turboliquidatie wordt ontbonden. Zij moeten nu een balans en een staat van baten en lasten overleggen bij de Kamer van Koophandel, betreffende het boekjaar van de ontbinding en het voorgaande boekjaar. Ook is er een eis tot het deponeren van een verklaring over de oorzaak van het gebrek aan baten, en hoe eventuele opbrengsten verdeeld zijn. Indien een bestuurder deze verplichtingen negeert, kan een schuldeiser via de kantonrechter inzage eisen.

Impact voor schuldeisers en handhaving

Deze transparantie stelt schuldeisers in staat om effectiever actie te ondernemen tegen voormalige bestuurders van een geliquideerde BV. Als uit de documentatie blijkt dat er sprake is geweest van onrechtmatig handelen, zoals het ongegrond bevoordelen van bepaalde schuldeisers of onterechte turboliquidatie, kunnen zij juridische stappen ondernemen. Het niet voldoen aan de deponeringsverplichting is tevens aangemerkt als economisch delict, wat de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders vergroot.

Voor meer informatie over hoe het platform van FORES u kan ondersteunen bij dergelijke juridische uitdagingen, verwijzen wij u naar onderstaande knop. Hier vindt u uitgebreide mogelijkheden en diensten die u kunnen bijstaan in het efficiënt navigeren door deze nieuwe juridische landschap.