Kantonrechters verwachten topdrukte in de loop van dit jaar

FORES nieuws

Met het nieuwe jaar in volle gang, presenteert de Rechtspraak haar jaarplan, waarin een ongekende activiteit bij de kantonrechters wordt voorzien. Voor 2024 wordt een piek in het aantal zaken verwacht die voor het eerst worden voorgelegd, waarbij het aantal naar verwachting bijna één miljoen zal bereiken. Deze voorspelling overtreft de eerdere doelstelling van 900.000 zaken aanzienlijk.

Kerncijfers

Kantonrechters zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle eerste aanleg zaken, een aandeel dat andere rechtsgebieden in omvang ver overtreft. Desondanks, door de relatieve eenvoud van deze zaken, vertegenwoordigen ze niet de grootste tijdsinvestering binnen de rechtsgang.

Strafrechtelijke zaken omvatten slechts twaalf procent van het totale aantal in eerste aanleg, terwijl bij de gerechtshoven een substantieel groter aandeel van 58 procent in hoger beroep wordt behandeld. Familie- en jeugdzaken zijn goed voor elf procent van de zaken bij rechtbanken en acht procent bij de hoven.

Personeel en financiering

Dit omvangrijke werkvolume wordt mogelijk gemaakt door de inzet van ongeveer 2.700 rechters en raadsheren, ondersteund door tienduizend gerechtsambtenaren. De financiering voor de Rechtspraak in 2024 is vastgesteld op 1,406 miljard euro, waarvan het merendeel, 696 miljoen euro, is gereserveerd voor het primaire proces. Additionele uitgaven omvatten onder andere overhead, huisvesting, en centrale beheerskosten.

Risicobeheersing

Het Jaarplan onderstreept diverse risico’s voor de komende periode, waaronder integriteitskwesties en digitale kwetsbaarheden. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, worden meerdere initiatieven voorgesteld zoals verbeterde personeelsplanning en verhoogde opleidingscapaciteit.

Aandacht voor familie- en jeugdrecht

Het Jaarplan geeft bijzondere aandacht aan familie- en jeugdrecht, met het oog op de implementatie van aanbevelingen uit een recent rapport dat pleit voor verbeterde rechtsbescherming voor kinderen en ouders. Dit omvat geplande verbeteringen in de rechtbankprocedures en een diepgaande analyse van uithuisplaatsingen gerelateerd aan de kinderopvangtoeslagenaffaire.

Aan de slag met FORS

Terwijl de Rechtspraak zich voorbereidt op een druk jaar met innovaties en uitdagingen, biedt het platform van FORES Huisdeurwaarders advocaten de ondersteuning die ze nodig hebben om efficiënt te navigeren door het toenemende aantal zaken. Met onze digitale tools en diensten kunnen advocaten sneller inspelen op de dynamische eisen van het rechtssysteem, waardoor ze tijd besparen en hun cliënten effectiever kunnen dienen.

In een tijdperk waarin het rechtsgebied van familie- en jeugdrecht bijzonder in de schijnwerpers staat, is FORES de partner die advocaten bijstaat om met vertrouwen en competentie op te treden. Ontdek meer over de voordelen van het werken met FORES door ons platform te bezoeken.