18.513 Advocaten op het tableau ingeschreven

FORES nieuws

Begin 2024 markeert een opmerkelijke groei in de juridische sector van Nederland. Volgens recente gegevens van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is het aantal geregistreerde advocaten per 1 januari 2024 gestegen tot 18.513. Dit vertegenwoordigt een significante groei van 1,62 procent, oftewel 295 advocaten, in vergelijking met het voorgaande jaar.

Regionale ontwikkelingen

Deze stijging is vooral opvallend in de arrondissementen Amsterdam en Den Haag. Amsterdam zag een aanwinst van 227 nieuwe advocaten, terwijl in Den Haag 45 nieuwe juridische professionals hun intrede deden. Deze cijfers wijzen op een hernieuwde dynamiek in de juridische gemeenschap, vooral in deze stedelijke centra.

Variatie per regio

Niet alle regio’s volgden deze opwaartse trend. In het arrondissement Overijssel werd een daling waargenomen, waar het aantal advocaten met acht afnam. Dit leidt tot de grootste relatieve afname van 1,22 procent binnen de Nederlandse balie. Midden-Nederland ondervond eveneens een afname, met veertien advocaten minder dan het jaar ervoor, wat de grootste absolute daling in het land betekent.

 ARRONDISSEMENT          Aantal advocaten per 1 januari 2023   Aantal advocaten per 1 januari 2024   Verschil (aantal)   Verschil (procent) 
 Amsterdam 6.225 6.452 227 3,65%
 Den Haag 1.948 1.993 45 2,31%
 Gelderland 1.173 1.195 22 1,88%
 Limburg 739 733 -6 -0,81%
 Midden-Nederland 1.788 1.774 -14 -0,78%
 Noord-Holland 796 809 13 1,63%
 Noord-Nederland 751 753 2 0,27%
 Oost-Brabant 1.145 1.156 11 0,96%
 Overijssel 657 649 -8 -1,22%
 Rotterdam 2.034 2.031 -3 -0,15%
 Zeeland-West-Brabant 962 968 6 0,62%
 TOTAAL 18.218 18.513 295 1,62%

Werkt u al met FORES?

Deze recente cijfers duiden op een versterking van de juridische beroepsgroep in Nederland, vooral in de grotere steden. Voor meer informatie over de voordelen van deelname aan het FORES-platform, dat zich richt op het ondersteunen van advocaten in hun professionele activiteiten, bezoek onze website.