Ongepast gedrag advocaat leidt tot beroepsverbod in Engeland en Wales

FORES nieuws

Recente ontwikkelingen tonen aan dat de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de juridische wereld nog steeds actueel is. Een recent voorbeeld is het geval van Gordon Herd, voormalig medewerker van Dentons UK, die zijn bevoegdheid als advocaat in Engeland en Wales heeft verloren na beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag tegenover een collega.

Het incident vond plaats in september 2021 tijdens een zakelijke bijeenkomst in een Londense bar. Volgens rapporten heeft Herd, werkzaam in de corporate sector van Dentons, fysiek ongepaste handelingen verricht jegens een vrouwelijke collega, waaronder het ongewenst aanraken van haar dijen en rug.

Repercussies en reactie van de toezichthouder

Na een intern onderzoek door Dentons, en een daaropvolgende melding bij de Solicitors Regulation Authority (SRA), de toezichthouder voor advocaten in Engeland en Wales, werd Herd uit zijn functie ontheven. Voordat Dentons een disciplinaire bijeenkomst kon organiseren, nam Herd ontslag. Hij is sindsdien werkzaam geweest als senior juridisch adviseur bij SeedLegals.

De SRA heeft, na het evalueren van het incident, besloten Herd te schrappen van de lijst van beoefenaars in Engeland en Wales, een beslissing die recentelijk openbaar werd gemaakt. De acties van Herd hebben ervoor gezorgd dat zijn collega zich kwetsbaar en angstig voelde, een factor die zwaar meewoog in de beslissing van de SRA.

Nog steeds actief in Schotland

Ondanks het verlies van zijn bevoegdheid in Engeland en Wales, is Herd nog steeds geregistreerd als advocaat in Schotland. Dentons heeft in een verklaring benadrukt dat het bedrijf dergelijke incidenten uiterst serieus neemt en streeft naar een werkomgeving waar intimidatie geen plaats heeft.