Berisping voor advocaat met drie petten

FORES nieuws

Een advocaat hoort natuurlijk altijd een duidelijke rol te bekleden. In het arrondissement Zeeland-West-Brabant bleek een advocaat verwarring te scheppen door maar liefst drie rollen aan te nemen, namelijk die van voorzitter, die van arbiter en die van advocaat. De ‘advocaat met drie petten’ werd berispt door de tuchtrechter in Den Bosch.

De rollen van de advocaat

In 2012 trad de advocaat daadwerkelijk op als advocaat toen hij rechtsbijstand verleende aan twee broers die onenigheid hadden over het familiebedrijf. Een jaar later staat de advocaat de familie bij met het vastleggen van de afspraken over de voortzetting van het familiebedrijf in een contract. Hierin benoemt de advocaat zichzelf tot arbiter. In 2015 wordt het bedrijf door de broers aan de volgende generatie overgedragen, waarbij de advocaat voor de nodige begeleiding zorgt. Er wordt gekozen voor de installatie van een RvA, ook wel een Raad voor Advies. De advocaat benoemt zichzelf vervolgens tot voorzitter van deze RvA. Op deze manier bekleedde de advocaat dus drie rollen voor dezelfde familie.

De rollen van de advocaat staan zwart op wit

Dat de advocaat maar liefst drie rollen bekleedde voor de familie is niet lastig te bewijzen. De advocaat benoemt al zijn rollen namelijk in een enkel schrijven. In 2019 legt de familie een bezwaar neer bij de RvA. Het gaat om onvrede over de positie van een familielid binnen het bedrijf. De advocaat informeert de familie over de bezwaarprocedure middels een schrijven.

Dit doet hij op advocatenpapier, waarin hij zijn voorzitterschap van de RvA benoemt. Het document ondertekent de advocaat vervolgens onder de functie van arbiter. In een enkel schrijven neemt de advocaat dus ook de drie betreffende rollen op zich.

Advocaat wil zijn rollen geheim houden

De conflicten binnen de familie zetten zich voort en de advocaat treedt meerdere malen op, vanuit verschillende rollen. De advocaat geeft aan de familie aan dat het hem beter lijkt om bepaalde conflicten geheim te houden, waarbij hij ook hoopt dat er geen klachten of claims volgen. Wanneer de reguliere rechter in 2020 uiteindelijk bij de zaak betrokken wordt, moet de advocaat bij de rechter komen voor verhoor. De advocaat reageert hierop door geen vragen te beantwoorden en zich op zijn verschoningsrecht te beroepen.

Uiteindelijk legt de advocaat in oktober 2021 een getuigenverklaring onder ede af. Hierin erkent hij de verschillende rollen die hij voor de familie heeft bekleed. Daarbij heeft hij ook aan dat alle activiteiten hebben plaatsgevonden via het tijdschrijfsysteem van zijn advocatenkantoor en dat er dus geen sprake is van een separate boekhouding.

De ‘drie petten’ worden bewezen

Uiteindelijk wordt bewezen dat de advocaat inderdaad ‘drie petten’ te gelijk droeg. De Raad van Discipline geeft aan dat de advocaat zich onvoldoende onafhankelijk heeft opgesteld. Verder wordt geoordeeld dat de familie op geen enkele manier kon weten met wie zij precies te maken hadden in de diverse situaties. De advocaat heeft bewust verwarring gezaaid. De feiten worden door de Raad van Discipline gezien als ernstig, waardoor enkel een tuchtrechtelijke maatregel passend wordt bevonden. Een berisping is het directe gevolg voor de betreffende advocaat.

Ieder zijn of haar eigen rol

Het is altijd belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over welke rol bekleed wordt. De advocaat in deze zaak zorgde er bewust voor dat dit voor de familie niet duidelijk was. Als advocaat wil je zeker weten dat cliënten precies weten wat jouw rol is en wat jij kunt doen vanuit deze rol. Uiteraard moeten de rollen van professionals die bij een zaak betrokken zijn ook duidelijk en betrouwbaar zijn. Heb je een ervaren deurwaarder nodig voor een zaak? Dan wil je zeker weten dat je de juiste partij inschakelt. Deze zekerheid heb je wanneer jij de deurwaarder inschakelt via FORES. Ontdek alle mogelijkheden zelf door direct online een account aan te maken.