FORES Huisdeurwaarders

Gebruiksovereenkomst inzetten ter preventie van ontruiming

FORES nieuws

Bij onroerende zaak gebruik wordt er een overeenkomst gesloten tussen de ‘gever’ en de ‘nemer’, waarbij vaak wordt geprobeerd om buiten het huurrechttoepassingsgebied te blijven. In de meeste gevallen betekent dit dat er wordt gekozen voor een gebruiksovereenkomst in plaats van bijvoorbeeld de huurovereenkomst. De naam van een overeenkomst kan een groot verschil maken.

Het uitgeven van een gebruiksovereenkomst

Woningbouwverenigingen maken vaker gebruik van de gebruiksovereenkomst nadat de oorspronkelijke overeenkomst bij vonnis is ontbonden vanwege overlast of het niet betalen van de periodieke huur. De gebruiksovereenkomst wordt binnen deze organisaties ook wel het ‘laatste kans contract’ genoemd. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen de woningbouwvereniging en de hurende partij om ontruiming van de woning te voorkomen.

Wat staat er in de gebruiksovereenkomst?

De gebruiksovereenkomst toont het vonnis waarin ontbinding van het huurcontract en  ontruiming van het gehuurde is toegewezen, waarbij wordt vermeld dat er nadere afspraken worden gemaakt om dit te voorkomen. In bepaalde gevallen wordt het eerdere huurcontract in deze overeenkomst opgenomen. In verreweg de meeste gevallen is er sprake van een huurschuld. De gebruiksovereenkomst geeft deze schuld aan, inclusief de gemaakte betalingsafspraken. Hier wordt bij vermeld dat de gebruiksovereenkomst komt te vervallen wanneer de hurende partij zich niet aan de nieuwe afspraken houdt en er alsnog tot ontruiming overgegaan zal worden.

Van gebruiksovereenkomst naar huurovereenkomst

Een gebruiksovereenkomst kent een bepaalde termijn. In principe is het zo dat een ontbindings- en ontruimingsvonnis geldig blijven voor de duur van 20 jaar. Dit is gelijk getrokken met de verjaringstermijn. Dit betekent niet dat er geen huurovereenkomst mogelijk is binnen deze periode. Een gebruiksovereenkomst wordt nooit vanzelf omgezet in een huurovereenkomst. Een woningbouwvereniging kan een nieuwe huurovereenkomst opstellen ter vervanging van de gebruiksovereenkomst. In dit geval moet de woningbouwvereniging wel opnieuw rekening houden met passend toewijzen van de woning.

Een ervaren deurwaarder inschakelen

Wanneer je als advocaat te maken krijgt met dergelijke zaken, dan is het goed mogelijk dat je een beroep wilt doen op een ervaren deurwaarder. Hiervoor kun je natuurlijk altijd bij Fores terecht. Je kunt online een account aanmaken, zodat je in de toekomst altijd een beroep kunt doen op een goede, ervaren en betrouwbare deurwaarder in de juiste regio. Wil je meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by