Het aantal fusies en overnames neemt wereldwijd af

FORES nieuws

Fusies en overnames (M&A) vormen het levendige speelveld waarop wereldwijd corporatieve titanen elkaar vinden, en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Maar het jaar 2023 heeft iets anders voor ons in petto: een scenario waarin de globale M&A-activiteit zich terugtrekt naar niveaus die we sinds 2013 niet meer hebben gezien, met een waarde van slechts 2 biljoen dollar na drie kwartalen.

Het recent gepubliceerde rapport, “Global Mergers & Acquisitions Review – First Nine Months 2023” van Refinitiv, een prominente speler in financiële marktgegevens, levert hierbij een essentieel inzicht. Ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, ligt de totale waarde van M&A-activiteiten 27 procent lager. Desondanks is er een subtiele, maar opmerkelijke, opleving: een stijging van de wereldwijde deal-activiteit met 16 procent in Q3, vergeleken met Q2.

Detaillering van de daling

Zelfs binnen deze algemene vertraging van M&A-bewegingen, onthult het rapport enkele interessante details. Met bijna 41 duizend deals in de eerste drie kwartalen van 2023 ervaren we een daling van 8 procent in vergelijking met vorig jaar. Dit aantal deals vormt bovendien een three-year low na de eerste negen maanden van het jaar.

Maar wat gebeurt er binnen specifieke sectoren? De energiesector zag een M&A-waarde van 292,2 miljard dollar, 21 procent lager dan in dezelfde periode van 2022, terwijl technologie, ondanks zijn cruciale rol in onze moderne samenleving, een scherpe daling van 55 procent in M&A-waarde beleefde. Positief nieuws kwam vanuit de gezondheidszorgsector, waar de M&A-waarde met een sterke 29 procent steeg ten opzichte van vorig jaar.

Europese M&A: het is stil

Wanneer we de geografische lens bijschaven, komen de regionale contrasten in M&A-activiteiten naar voren. De Europese M&A-waarde tuimelde met een stevige 45 procent naar 391,7 miljard, het laagste punt in een decennium. Ook Azië-Pacific en de Verenigde Staten waren geen uitzondering op deze neerwaartse trend, met respectievelijk een daling van 26 procent en 23 procent, naar de laagste niveaus sinds respectievelijk 2013 en de afgelopen drie jaar.

Toch is er één interessante wending binnen deze verhalen van daling en degressie: Amerikaanse dealmakers namen 44 procent van de totale wereldwijde waarde voor hun rekening, een toename van twee procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Megadeals en Cross-Border M&A

Niet alleen de algemene M&A-waarde daalde, maar ook de waarde van megadeals en cross-border M&A’s tuimelde. Met een krimp van 42 procent en 21 procent respectievelijk, bewegen beide waarden zich eveneens naar een dieptepunt sinds 2013, waarmee de trend van terughoudendheid en voorzichtigheid in het M&A-landschap wordt onderstreept.

Een moment van reflectie

Deze neerwaartse spiraal in wereldwijde M&A-waarde, gedetailleerd door Refinitiv, spiegelt niet alleen de huidige economische realiteiten, maar benadrukt ook een zorgwekkende trend voor bedrijven en investeerders die traditioneel vertrouwen op M&A-activiteit als een weg naar groei en innovatie. De vraag blijft hangen: wat betekent dit voor de toekomst van wereldwijde bedrijfsstrategieën en investeringen?

De duidelijke behoedzaamheid en de specifieke sectorale verschuivingen suggereren dat we mogelijk op de drempel staan van een nieuwe fase van wereldwijde zakelijke activiteiten. Terwijl sommige sectoren krimpen, ontdekken anderen kansen om te groeien en te innoveren. De mogelijkheid bestaat dat deze verschuiving in M&A-activiteit de aanloop is naar een nieuwe, onbekende zakelijke horizon. Alleen de tijd zal uitwijzen welke nieuwe mogelijkheden of uitdagingen dit met zich mee zal brengen.

Het enige dat zeker is, is dat de zakelijke wereld in constante beweging is, en de huidige daling kan slechts een voorbode zijn van toekomstige groei en transformatie. Wat denkt u dat de toekomst in petto heeft voor de wereldwijde M&A-markt? Deel uw gedachten met ons in de commentaren hieronder.