Kort geding starten of niet?

FORES nieuws

Een kort geding starten is niet altijd mogelijk. Een zaak moet geschikt zijn voor het starten van een kort geding, wat vooral betekent dat het moet gaan om een spoedeisende kwestie. Een rechtbank mag een kort geding afwijzen wanneer de zaak niet spoedeisend genoeg is. Dit gebeurde onlangs in een zaak die werd behandeld door de Rechtbank Overijssel. Wij vertellen je graag meer over deze zaak.

De zaak van Maxis en BSE

In het betreffende geval ging het om een zaak van Maxis, die tegen BSE procedeerde. De twee partijen hadden eerder op het vlak van IT met elkaar samengewerkt, waarbij er een verwerkingsovereenkomst en meerdere samenwerkingscontracten werden afgesloten. Deze overeenkomsten werden per 31 mei 2021 per brief door Maxis buitengerechtelijk ontbonden. BSE zou volgens Maxis handelsnamen van Maxis gebruiken, vergelijkbare domeinnamen vastleggen en klanten van Maxis wegkapen. BSE komt met een goed gemotiveerd verweer en maakt duidelijk dat het om een feitelijk geschil gaat dat juridisch gezien complex in elkaar steekt. Hierdoor zou de zaak zich niet lenen voor een kort geding.

Juridisch complexe zaak geen reden tot afwijzing kort geding

Een vordering in kort geding kan door een kortgedingrechter altijd worden geweigerd wanneer de zaak niet vatbaar wordt geacht om genoegzaam toe te worden gelicht in een kort geding. De Hoge Raad maakt duidelijk dat een juridisch complexe zaak geen reden is om een kort geding af te wijzen. Een kort geding mag in twee gevallen worden geweigerd, namelijk wanneer de gevolgen van een beslissing door de rechter niet kunnen worden overzien en wanneer er sprake is van feitelijke onhelderheid.

Wat was het uiteindelijke oordeel?

BSE gaf in deze zaak duidelijk aan dat het een feitelijk en juridisch complex geschil betrof, waardoor de zaak zich niet voor een kort geding zou lenen. Hierin kreeg BSE gelijk. De kortgedingrechter oordeelde dat de zaak ongeschikt was voor een kort geding wegens de omvang en de complexiteit van het geschil. Volgens de rechter is een bodemzaak vereist, zodat goed kan worden vastgesteld welke afspraken er tussen Maxis en BSE zijn gemaakt en of er daadwerkelijk in strijd met deze afspraken is gehandeld door BSE.

Als snelheid wel geboden is…

Er vinden relatief veel kort gedingen plaats. Er zijn dan ook diverse kwesties denkbaar die wel spoedeisend zijn én geschikt voor een kort geding. In bepaalde gevallen is het voor een advocaat noodzakelijk om op korte termijn een beroep te doen op een ervaren deurwaarder. Je kunt dan altijd gebruik maken van de service van FORES. Via ons vind je altijd snel en makkelijk de juiste deurwaarder voor jouw zaak. Je kunt direct online een account aanmaken. Wil je eerst meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op.