FORES Huisdeurwaarders

Limiet op processtukken in civiele zaken blijft

FORES nieuws

Op 1 april 2021 zijn de limieten op processtukken ingevoerd. Het is belangrijk dat processtukken niet te lang worden. De limieten zijn daarom ingesteld voor verzoekschriftprocedures voor zowel insolventiezaken als handelszaken. Daarnaast zijn de limieten ook voor civiele dagvaardingszaken vastgesteld in de landelijke procesreglementen. Deze vastgestelde limieten gelden bij alle gerechtshoven.

Hoe zien de limieten er per 1 april 2021 uit?

De ene zaak is natuurlijk de andere niet. Er zijn veel onderlinge verschillen als het gaat om diverse processen. Daarom is besloten om niet één lijn te trekken, maar om een limiet vast te stellen per soort processtuk. Voor het beroepschrift en verweerschrift in incidenteel hoger beroep, voor een memorie van grieven en van antwoord in incidenteel hoger beroep, en voor overige akten en memories is een limiet van 15 pagina’s ingesteld. Er geldt een limiet van 25 pagina’s voor het beroepschrift en verweerschrift, en voor memorie van grieven en van antwoord. Voor de overige processtukken in verzoekschriftprocessen wordt een limiet gehanteerd van 15 pagina’s.

Zijn er uitzonderingen op de regel?

Ja, deze zijn er zeker. De limieten zijn in principe in de basis vastgelegd, wat betekent dat de limieten moeten worden nageleefd. Toch, er zijn altijd wel specifieke situaties te noemen waarin het hanteren van de vastgestelde limiet eenvoudigweg niet mogelijk is. Het is toegestaan om een verzoek in te dienen voor het aanbieden van een processtuk van grotere omvang wanneer er sprake is van een feitelijke of juridische complexiteit. De partij dient het verzoek bij het gerechtshof in te dienen, waarna op een zo kort mogelijke termijn zal worden beslist. Hierbij wordt goed bekeken naar de belangen van de betrokken partijen.

Waarom zijn de limieten noodzakelijk?

De laatste jaren leken de processtukken steeds omvangrijker te worden. Hierdoor werd de behandeltijd van een zaak steeds langer, waardoor de druk op de doorlooptijden sterk toenam. Hier komt nog bij dat de omvangrijke processtukken vaak vervelende gevolgen hebben voor de advocaat, de raadsheer en uiteindelijk ook de partijen. Er worden al jarenlang beperkingen gehanteerd door het Hof van Justitie van de EU. Nu is ook besloten om deze limieten in te stellen binnen Nederland. In het dekenberaad werd dit eerder al toegelicht. De limieten zijn bedoeld om de behandeltijden van zaken weer in te korten, waardoor de druk op de doorlooptijden af zou moeten nemen.

Advocaten hebben ook baat bij de limieten

Het ontbreken van limieten, of beperkingen, nam ongewenste gevolgen mee voor diverse partijen, waaronder ook advocaten. Advocaten staan vaak onder druk en ook zij worden niet gelukkig van langere behandeltijden en een toenemende druk op doorlooptijden. Voor de advocatuur is het invoeren van limieten dan ook een positieve ontwikkeling. Wil jij als advocaat zorgen voor een snel verloop van een zaak en wil je hiervoor een beroep doen op een ervaren deurwaarder? Dan kun je via FORES altijd snel de juiste professional inschakelen. Maak direct online een account aan en ontdek de mogelijkheden.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by