Op het Tableau – Jeroen Elslo

FORES nieuws

De afgelopen maand spraken wij met Jeroen Elslo van Nexa Velo Advocaten. Nexa Velo Advocaten is een groeiend advocatenkantoor te Utrecht gericht op het bijstaan van ondernemers.

De liefde achterna

Ik ben opgegroeid in Twente en wist al op jonge leeftijd dat ik de advocatuur in wilde. In de periode dat ik ging studeren was mijn ambitie om in Brussel aan de slag te gaan. Hierdoor ben ik in Maastricht gaan studeren aangezien de universiteit van Maastricht de mogelijkheid aanbood om Europees recht te studeren in het Engels. Tijdens mijn tijd in Maastricht heb ik mijn vrouw leren kennen die daar geneeskunde studeerde en heb ik er uiteindelijk toch voor gekozen om mij te richten op Nederlands recht. Samen zijn wij in het midden van het land neergestreken.

Algemene Praktijk

Sinds 2001 ben ik werkzaam als advocaat. Vanaf het begin heb ik mij eigenlijk altijd bezig gehouden met veel rechtsgebieden. Ik zou het ook niet leuk vinden om alleen maar zaken te behandelen in één rechtsgebied. Wel sta ik met name ondernemers en ligt de nadruk op procederen, maar of een ondernemer nu  behoefte heeft aan bijstand in een arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke of in een privé kwestie hulp zoekt, dit maakt voor mij geen verschil. Ik word graag uitgedaagd met ingewikkelde zaken waarbij het soms echt een uitdaging is om die tot een goed eind te brengen. Onlangs nog is een zaak toegewezen waarin ik een particuliere cliënt bijstond die vanwege het advies van zijn notaris een erfenis had verworpen. Achteraf bleek dat dit advies niet correct was, wat tot grote problemen in de familiesfeer heeft geleid. De procedure heeft bij elkaar bijna 10 jaar geduurd en nu is eindelijk het verlossende vonnis ontvangen waardoor de aansprakelijkheid van de notaris is vastgesteld.

Verkopen auto vs. Verkopen onderneming

Een onderwerp waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben geweest is de onderzoeksplicht bij de verkoop van aandelen. In mijn optiek zou het verkopen van een onderneming niet veel anders moeten zijn dan het verkopen van een auto. Als een ondernemer zijn onderneming wenst te verkopen, doet hij er in de praktijk echter wel verstandig aan om aan de koper te vragen wat hij met de onderneming van plan is en verzoeken om een businessplan. Ik zie nog altijd teveel voorbeelden waarin de koper de gekochte onderneming gebruikt om deze volledig leeg te trekken, ondertussen leveranciers onbetaald laat en de onderneming failliet laat gaan. Ook al heb je als verkopende partij juridisch alleen een mededelingsplicht, er is al genoeg jurisprudentie waarbij gedupeerden vervolgens succesvol openstaande vorderingen bij de voormalige eigenaar hebben weten te vorderen. De controle op misbruik  in mijn ogen een stuk objectiever kunnen en moeten, maar zorg in ieder geval dat je voor overdracht onderzoek doet naar de plannen van de koper.

Project KEI

Erg jammer dat er niet meer gefocust is op de behoefte vanuit de praktijk. Al jaren bestaat de behoefte om digitaal stukken in te dienen, maar er is simpelweg teveel bijgehaald. Ik heb in een testgroep deelgenomen waarbij hetgeen er reeds ontwikkeld was, door advocaten, griffiers en rechters werd getest. Vanuit de testgroep waren binnen no-time allerlei vragen en uitzonderingen bedacht waar het systeem niet in voorzag. Als er aan de tekentafel al meer gesproken zou zijn met mensen uit de praktijk was het wellicht anders gelopen.

In de tussentijd werd vanuit de rechtspraak verzocht om vanwege de veiligheid nog altijd gebruik te maken van de fax ten opzichte van e-mail. Dit terwijl we onlangs hebben kunnen lezen dat dit ook niet bepaald veilig is. (zie artikel)

Met betrekking tot veilig e-mailen naar de rechtspraak zou mijns inziens het certificaat van de advocatenpas gebruikt kunnen worden. Binnen het notariaat wordt van een soortgelijk certificaat gebruik gemaakt en worden e-mails op deze wijze versleuteld verzonden.

Legaltech

Ondanks het debacle van project KEI ben ik een groot voorstander van innovatie. De angst dat Legaltech het werk van advocaten overbodig maakt deel ik niet. Ik zie het meer als een kans om het werk makkelijker te maken waarbij je als advocaat je voornamelijk bezig kunt houden met zaken waarin je echt waarde kunt toevoegen. Als een zaak complexer wordt vanwege afwijkende voorwaarden en/of jurisprudentie blijft het werk van een advocaat zinvol. Daar waar het werk standaardmatig is wordt er bij Nexa Velo al zo veel mogelijk geautomatiseerd.

De koppeling die wij nu hebben met Fores zorgt ervoor dat het afnemen van deurwaardersdiensten op een veilige manier kan plaatsvinden. Ook is het prettig dat je als advocaat constant op de hoogte bent van de status waar de opdracht zich in bevindt.