FORES Huisdeurwaarders

Schrapping door wanprestatie bij echtscheiding

FORES nieuws

De Raad van Discipline heeft een advocaat uit Amsterdam geschrapt van het tableau wegens het leveren van een wanprestatie bij een echtscheiding. De Amsterdamse advocaat zou niets gedaan hebben in de rechtszaak van de cliënte, maar vroeg haard wel om een behoorlijk voorschot dat deels betaald diende te worden in contante. Het zou hierbij gaan om een bedrag van 5.000 euro. De advocaat dient het betreffende voorschot aan de cliënte terug te betalen. Doet de advocaat dit niet, dan wordt er een voorwaardelijke boete opgelegd van 7.500 euro.

Advocaat zou zich van het tableau hebben uitgeschreven

Eerder dit jaar werd er al een dekenbezwaar ingediend door de Amsterdamse deken Henrichs, waarbij tevens een verzoek werd ingediend om de advocaat onmiddellijk te schorsen. Ook werd er verzocht om, in het kader van artikel 60c van de Advocatenwet, een kantooronderzoek in te stellen. De administratie van het kantoor zou ondeugdelijk zijn. De deken trok de betreffende verzoeken echter in toen de Amsterdamse advocaat liet weten dat hij zichzelf van het tableau had uitgeschreven en dat zijn kantoor gesloten was per 31 maart 2019. Deze praktijkbeëindiging voorkomt echter niet de schrappingsmaatregel die nu opgelegd is.

De advocaat ontving de helft in contanten

De Amsterdamse advocaat verzocht de cliënte om een voorschot te betalen van 5.000 euro. Voor dit bedrag zou er een ouderschapsplan worden opgesteld en zou er een kort geding worden gestart. De cliënte betaalde de advocaat in zijn auto een bedrag van 2.500 euro in contanten zonder dat zij een opdrachtbevestiging in handen kreeg. Daarnaast ontving zij ook geen betalingsbewijs. Na het betalen van het voorschot hoorde de vrouw niets meer van de advocaat.

Mails bleven onbeantwoord en ook op het verzoek om de 5.000 euro terug te betalen reageerde de advocaat niet. Zelfs brieven van de deken mochten niet baten. In een enkele korte reactie liet de advocaat weten dat de afgesproken taken waren verricht en dat het voorschotbedrag wegens bestede uren was opgesoupeerd. De advocaat kon echter geen bewijzen overleggen. Een nieuwe advocaat bevestigde dat de Amsterdamse advocaat niets met het dossier had gedaan.

Alle financiële zaken goed geregeld

Het komt vaker voor dat verkeerd afgehandelde financiële zaken zorgen voor een schrapping van het tableau. Het spreekt voor zich dat het altijd belangrijk is om je als advocaat goed aan alle regels te houden. Cliënten hebben hier recht op. Als advocaat wil je zelf natuurlijk ook kunnen rekenen op de juiste partijen, zoals op ervaren gerechtsdeurwaarders wanneer dit voor een zaak nodig is. Hiervoor ben je altijd welkom bij FORES. Je kunt online een account aanmaken.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by