Slechte begeleiding stagiair = schorsing voor advocaat

FORES nieuws

In de advocatuur is het cruciaal dat stagiaires passende begeleiding krijgen tijdens hun opleiding. Een recente zaak in Gelderland benadrukt de verantwoordelijkheid van patroons om hun stagiaires te ondersteunen. Dit artikel bespreekt het belang van zorgvuldige begeleiding en biedt een oplossing voor advocatenkantoren om te zorgen voor een effectieve samenwerking met deurwaarders.

De rol van de patroon in de opleiding van stagiaires

In de advocatuur worden stagiaires begeleid door een patroon, die idealiter in hetzelfde rechtsgebied werkzaam is. Het is essentieel dat de patroon betrokken is bij de voortgang van de stagiaire, regelmatig aanwezig is op kantoor en beschikbaar is voor vragen. In de recente zaak in Gelderland kwamen twee stagiaires in de problemen doordat hun patroon, mr. X, zich niet aan deze verantwoordelijkheden hield.

Gevolgen van inadequate begeleiding

Beide stagiaires besloten uiteindelijk de advocatuur te verlaten vanwege ontevredenheid over de begeleiding van de patroon. Uit een onderzoek van de deken bleek dat mr. X zelden op kantoor aanwezig was en nauwelijks betrokken was bij de zaken van haar stagiaires. Dit leidde ertoe dat de stagiaires onvoldoende ondersteuning kregen bij het opstellen van processtukken en het voorbereiden van zittingen.

Werkdruk en omzetverwachtingen

Naast het gebrek aan begeleiding werden de stagiaires geconfronteerd met onrealistische omzetverwachtingen. Een van hen werd geacht een omzet van € 100.000 te behalen in de eerste elf maanden, voornamelijk in toevoegingszaken. Ter vergelijking: in soortgelijke gevallen is het gemiddelde jaarlijkse omzetcijfer € 35.000. Deze hoge werkdruk droeg bij aan de problemen die de stagiaires ondervonden.

Tuchtrechtelijke gevolgen voor de patroon

Mr. X werd voorwaardelijk geschorst voor zes weken vanwege haar falen als patroon. Hoewel ze tijdens de zitting blijk gaf van zelfinzicht en aangaf een coach in te schakelen, is het waarschijnlijk dat ze voorlopig geen stagiaires meer mag begeleiden.

Het belang van samenwerking met deurwaarders

Advocatenkantoren kunnen veel baat hebben bij een effectieve samenwerking met deurwaarders. Door een platform als FORES te gebruiken, hebben advocaten direct een deurwaarder achter de hand. Dit kan de werkdruk verlichten en zorgen voor een betere ondersteuning van zowel ervaren advocaten als stagiaires.

Juiste begeleiding en IT-tools

Het is van groot belang dat stagiaires in de advocatuur de juiste begeleiding krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Patroons dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid en moeten zorg dragen voor een gedegen opleiding en ondersteuning. Daarnaast kan het samenwerken met deurwaarders via een platform als FORES een cruciale rol spelen in het ontlasten van de werkdruk en het bieden van de juiste ondersteuning aan zowel ervaren advocaten als stagiaires.

Wij nodigen advocaten uit om FORES te gebruiken als platform om direct een deurwaarder achter de hand te hebben en zo de kwaliteit van de begeleiding en samenwerking binnen de advocatuur te waarborgen.