FORES Huisdeurwaarders

Uitbreiding bewijsbeslag in niet IE-zaken

FORES nieuws

In IE-zaken, ofwel zaken die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten, is het belangrijk om bepaalde stellingen te kunnen bewijzen. Het komt voor dat de betreffende bewijzen in handen van iemand anders zijn, terwijl jij deze nodig hebt voor de zaak. In dat geval is het mogelijk om bewijsbeslag te leggen na verlof van de rechter. Het leggen van bewijsbeslag is dus goed geregeld voor IE-zaken, maar voor niet IE-zaken is het een stuk lastiger in de praktijk.

Het ontbreken van de wettelijke grondslag

Conservatoir bewijsbeslag komt veel voor binnen IE-zaken en er is een wettelijke grondslag voor. Helaas ontbreekt deze wettelijke grondslag voor de niet IE-zaken, waardoor het leggen van conservatoir bewijsbeslag binnen die zaken een stuk lastiger zijn. In 2012 werd aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag voorgelegd door een voorzieningenrechter of het niet mogelijk is om ook conservatoir beslag te leggen in niet IE-zaken. De voorzieningenrechter van de Amsterdamse rechtbank had hier een belangrijke aanleiding voor. Een partij kon namelijk het gelijk aantonen met meer dan 16.000 mailberichten, maar deze mailberichten waren in handen van een andere partij en deze partij wilde de berichten niet verstrekken. De wens was daarom om conservatoir bewijsbeslag te leggen op de betreffende mailberichten.

Wat zegt de Hoge Raad?

In 2013 kwam de Hoge Raad met een bevestigend antwoord in zijn arrest. De Hoge Raad zag voldoende grondslag in artikel 843a Rv (recht op inzage in bescheiden) gecombineerd met artikel 730 Rv (beslag op goederen of zaken). Er werden direct richtlijnen aangegeven door de Hoge Raad. Zo mag er alleen een bewijsbeslag worden gelegd wanneer er aan de eisen van artikel 843a Rv is voldaan. Het belang van de verzoekende partij moet groot genoeg zijn om bewijsbeslag te mogen leggen en het leggen van bewijsbeslag mag uitsluitend plaatsvinden op diverse, gespecificeerde bescheiden. Ook is het aan de verzoekende partij om een gegronde vrees voor het ‘kwijtraken’ van het bewijs te stellen.

De deurwaarder mag het beslag leggen in niet IE-zaken

Het is dus nu, onder diverse voorwaarden, goed mogelijk om conservatoir bewijsbeslag te laten leggen in niet IE-zaken. De deurwaarder dient het in bewijs genomen beslag te bewaren. Heb jij als advocaat een ervaren, betrouwbare deurwaarder nodig? Dan vind je de juiste professional natuurlijk direct via FORES. Maak nu online een account aan.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by