Juridische diensten zouden toegankelijker moeten zijn en meer toegespitst op de vraag en behoeften van cliënten. Dit heeft Ineke van den Berg aan, lector Toegankelijkheid van het recht bij Hogeschool InHolland. Zij is medeauteur van het Basisboek Legal Design, waarmee zij HBO juristen traint. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het toegankelijker maken van de diverse juridische diensten.

De dienstverlening moet vernieuwen

Legal Design is volgens Van den Burg een begrip dat in de praktijk maar al te vaak wordt misbruikt. Het beperkt zich zeker niet tot het inzichtelijk maken van juridische problemen met behulp van flowcharts of infographics. In de praktijk draait het eigenlijk vooral om het ontwerpen van een dienstverlening die voor cliënten goed toegankelijk is. Hier wordt te weinig aandacht aan besteed en het is tijd voor vernieuwing. Zij leidt HBO juristen op die begrijpen dat het noodzakelijk is om de dienstverlening te vernieuwen en toegankelijker maken, waardoor zij straks voor elk advocatenkantoor een echte aanwinst zijn.

De visie moet eigenlijk worden omgedraaid

Al jarenlang wordt er in de advocatuur gewerkt volgens een oud businessmodel, waarin centraal staat wat de advocaat te bieden heeft aan cliënten. Dit zou eigenlijk om moeten worden gedraaid. Het is belangrijker om de dienstverlening in te richten naar wat de cliënt nodig heeft. Het gaat om het effectief inspelen op de behoeften en vragen van cliënten. Dit inrichten van de dienstverlening naar deze basis vraagt om een andere visie. Het vraagt van een advocatenkantoor om in te gaan richten naar wat de cliënt nodig heeft in plaats van naar wat het kantoor te bieden heeft.

Geld voor innovatie binnen de advocatuur

Van den Burg is zich er heel bewust van dat het al langer punt van discussie is. Waarom zou juist nu het moment zijn waarop de advocatuur écht gaat veranderen? Dit heeft op de eerste plaats te maken met het feit dat de behoeften van cliënten nu zichtbaar aan het veranderen zijn. Hierdoor moet de focus eigenlijk wel mee verschuiven. Daarnaast is er geld vrijgemaakt door de regering voor innovatie binnen de advocatuur. Advocatenkantoren kunnen een subsidieaanvraag indienen, welke wordt beoordeeld door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Van den Burg ziet daar nu al interessante innovaties voorbij komen. Tot slot wijst Van den Burg erop dat wat er in Amerika gebeurt vaak een voorbode is voor wat hier in Nederland staat te gebeuren. Op dit moment worstelen de Amerikaanse traditionele kantoren, terwijl de innovatieve kantoren succesvoller worden. Dit is precies wat er op de Nederlandse advocatuur af komt.

De dienstverlening gáát veranderen

Het is niet langer de vraag óf de dienstverlening gaat veranderen, maar vooral wanneer de dienstverlening gaat veranderen. Advocatenkantoren doen er goed aan om nu al aandacht te gaan besteden aan het opnieuw inrichten van de dienstverlening. Het zijn vooral de extreem hoge kosten die niet meer zullen worden geaccepteerd door cliënten. Meerdere factoren, waaronder het meer online werken, kunnen de kosten verlagen. Wil jij online altijd een beroep kunnen doen op een ervaren deurwaarder? Dan is jouw eerste stap naar innovatie het aanmaken van een account bij FORES. Er staat dan altijd snel een betrouwbare, ervaren gerechtsdeurwaarder voor je klaar.