FORES Huisdeurwaarders

Aantal toevoegingsadvocaten neemt verder af

Wanneer we kijken naar het aantal toevoegingsadvocaten, dan zien we een neerwaartse trend. In 2018 kon de raad nog 7.072 actief deelnemende advocaten registreren. Binnen een jaar vielen er bijna 200 van deze advocaten af, want in 2019 werden er nog slechts 6.883 geregistreerd. Dit blijkt uit de nieuwe kerncijfers van de Raad voor Rechtsbijstand. Hiermee kunnen we een neerwaartse trend zien in het aantal advocaten dat werkzaam is op basis van de gefinancierde rechtsbijstand. Inmiddels houdt deze trend al aan sinds 2014.

Minister Dekker moet een einde maken aan de trend

We zien meerdere trends binnen de advocatuur, maar de neerwaartse trend van het afnemende aantal toevoegingsadvocaten brengt wel de nodige zorgen met zich mee. Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) heeft dan ook Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker van de VVD. Niet alleen werd er verzocht om met een verklaring te komen voor deze neerwaartse spiraal. Er werd ook aangedrongen om op korte termijn met een oplossing te komen. Minister Dekker moet, volgens Van Nispen, een einde maken aan de leegloop van de sociale advocatuur.

Sociaal advocaten in de problemen door de coronacrisis

De coronacrisis heeft impact op vrijwel alle levens. Deze impact wordt ook gezien in de wereld van de sociaal advocaten. Van Nispen vraagt zich dan ook af of minister Dekker bereid is om in overleg te treden met de Raad voor Rechtsbijstand en de advocatenverenigingen om vast te kunnen stellen waar de nood het hoogst is en welke oplossingen hier geboden kunnen worden. Zo moet worden voorkomen dat sociaal advocaten nog verder in de ellende terechtkomen als gevolg van de coronacrisis.

Speciale maatregelen voor sociaal advocaten

Voor diverse beroepsgroepen zijn specifieke maatregelen getroffen als het gaat om de coronacrisis en het voorkomen van veel problemen. Dit geldt ook zo voor de sociaal advocaten. Inmiddels zijn er al enkele maatregelen bekend gemaakt die zouden moeten voorkomen dat sociaal advocaten in grote problemen terecht komen. Zo komt er een voorschotregeling van 50 procent en een zittoeslag voor schriftelijke zittingen. Daarnaast wordt er gezorgd voor eerdere betalingen of tussentijdse uitbetalingen in EXU-zaken.

Kies voor zekerheid van een goede deurwaarder

Iedereen leeft op dit moment, door de aanwezigheid van het coronavirus, met veel onzekerheden. Advocaten worden hierin ook niet gespaard. Velen maken zich grote zorgen. Dan is het fijn wanneer je kunt rekenen op zekerheden die gewoon blijven bestaan, zoals de zekerheid dat je via FORES altijd een beroep kunt doen op een ervaren en betrouwbare deurwaarder. Interesse? Maak dan online een account bij ons aan.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by