AI in de Advocatuur: een hulpmiddel of gamechanger?

FORES nieuws

In een wereld waarin technologie in een snel tempo voortschrijdt, is het niet verrassend dat kunstmatige intelligentie (AI) zijn weg vindt naar de advocatuur. Terwijl sommigen het zien als een bedreiging voor de banen van junior advocaten en ondersteunend personeel, wordt er ook een licht van mogelijkheden gezien voor de sector als geheel.

Onderzoek Wolters Kluwer

Volgens een recent onderzoek van Wolters Kluwer, uitgevoerd onder 275 Amerikaanse juridische professionals, gelooft maar liefst 81% dat routinewerk zoals juridisch onderzoek door AI kan worden overgenomen. De verwachtingen zijn zo hoog dat 62% van de ondervraagden verwacht dat er binnen vijf jaar een tweedeling ontstaat tussen kantoren die succesvol AI hanteren en degenen die dat niet doen.

Kansen en Groei

De invoering van AI in de advocatuur biedt de kans om meer te focussen op strategisch denken, complexe onderhandelingen, en het vinden van creatieve juridische oplossingen. Door routineuze taken over te laten aan AI, kunnen advocaten zich richten op de kern van hun werk.

Dit kan ook jongere advocaten de kans geven om eerder complexer werk te gaan doen. Het overlaten van minder hoogwaardig werk aan AI schept ruimte voor professionele groei en ontwikkeling.

Scepsis en Realiteit

Er is echter ook scepsis in de sector. Sommige juristen betwijfelen of AI ooit de ‘juridische verbeeldingskracht’ zal hebben om als advocaat te functioneren. Veel professionals zien niet dat AI ooit zaken in intellectueel eigendom, familierecht, of fusie- en overnameonderhandelingen zal kunnen vervangen. Een sceptische advocaat merkte op: ‘Laat het me maar weten wanneer AI een inboedel kan verdelen voor een echtscheidingsregeling’.

De Noodzaak om voorop te lopen

De risico’s van deze scepsis zijn echter duidelijk. Terwijl de juridische sector debatteert over de vraag of AI in staat is om hoogwaardig werk over te nemen, gaat de technologische ontwikkeling verder. Er is een reëel risico dat de sector achterblijft en de voordelen van deze innovatie misloopt.

Ervaren consultant Jeroen Zweers stelt dat de advocatuur de invloed van AI onderschat. Er bestaat een mogelijkheid dat 60% tot 70% van het routinewerk kan worden overgenomen door AI, waardoor kosten voor de klant kunnen worden verlaagd, en de kwaliteit van het werk verhoogd.

Omarm de Toekomst

Het beeld dat zich ontvouwt, is er een van kans en vooruitgang. In plaats van een bedreiging, kan AI gezien worden als een onmisbaar hulpmiddel voor de toekomst van de advocatuur.

De juridische wereld zou er goed aan doen deze kans te omarmen en de voordelen te zien van technologische innovatie. Met het oog op de toekomst, waarin de vaardigheden op de arbeidsmarkt drastisch zullen veranderen, is het essentieel dat de advocatuur zich positioneert aan de juiste kant van deze verandering. Het is tijd om de toekomst te omarmen en voorop te lopen in deze spannende nieuwe fase van de juridische praktijk.