Enschedese advocaat geschorst wegen rommelige bedrijfsvoering

FORES nieuws

In Enschede speelt zich een aanzienlijke zaak af die de Twentse advocatuur op zijn kop heeft gezet. Een van de bekendste advocaten in de regio, Hans Speijdel, is voor 24 weken geschorst door de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden.

Hans Speijdel was, samen met zijn broer Robert, jarenlang het gezicht van de advocatuur in Twente. Met hun kantoor Speijdel & Speijdel stonden ze cliënten bij in enkele van de meest spraakmakende strafzaken in Nederland. Klik hier voor de uitspraak

Oorzaak van de schorsing

De schorsing volgt na een serie klachten van cliënten over de slechte bereikbaarheid van Speijdel en zijn ongeorganiseerde administratie. Verder is er kritiek van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat de advocaat verwijt regelmatig op het laatste moment aanhoudingsverzoeken in te dienen, waardoor zittingen niet doorgaan.

Gezondheidsproblemen en bedrijfsvoering

Een onderzoek naar de kantoororganisatie in 2021 toonde aan dat het kantoor van de gebroeders Speijdel ‘onvoldoende functioneert’ door hun medische beperkingen. Dit leidde tot negatieve effecten voor cliënten en partners in de keten. De situatie werd beschouwd als ‘kwetsbaar’, en verbreding van de personele inzet leek de enige oplossing.

Afspraken en Schorsing

Na diverse gesprekken met de deken en gemaakte afspraken die niet werden nagekomen, zag de deken zich genoodzaakt om nieuwe afspraken te maken en een dekenbezwaar in te dienen. Hoewel de deken schrapping wenste, legde de raad een onvoorwaardelijke schorsing van 24 weken op.

Hoger Beroep en reflectie

Speijdel heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraken en weerspreekt de verwijten. Over zijn toekomstige plannen en eventuele pensionering geeft hij geen concrete informatie, maar hij hint naar een mogelijk einde van zijn carrière.

Een oproep tot professionaliteit

De zaak van Hans Speijdel is een krachtige herinnering aan de essentie van professionaliteit, ethiek en organisatie in de advocatuur. De belangen van cliënten en de reputatie van de juridische beroepsgroep staan op het spel.

Bij FORES Huisdeurwaarders streven we naar uitmuntendheid en ondersteuning in de juridische wereld. Wij geloven in de kracht van samenwerking en innovatie om de kwaliteit en integriteit van juridische dienstverlening te waarborgen. In tijden waar het vertrouwen in de advocatuur getest wordt, blijven wij een betrouwbare partner voor advocaten. Heeft u al een account?