Salarissen in de juridische sector schieten omhoog door personeelstekort

FORES nieuws

Er heerst een onmiskenbaar briesje in de wereld van de juridische arbeidsmarkt dat een golf van salarisverhogingen met zich meebrengt. Deze trend wordt gekoppeld aan een blijvend personeelstekort binnen de sector. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat juridische professionals van alle niveaus met vertrouwen kunnen onderhandelen over hun loon.

Deze beweringen worden normaal ondersteund door jaarlijks verzamelde gegevens, die een inzicht geven in de salaristrends. Maar de huidige arbeidsmarkt beweegt zich zo snel dat deze gegevens niet langer actueel zijn.

Salarissen in een stroomversnelling

Het lijkt erop dat de salarissen in de juridische sector een versnelling hoger zijn geschakeld. In de advocatuur en het notariaat zijn de lonen in de afgelopen zes maanden met gemiddeld zes tot tien procent gestegen. Bij interne juridische functies was de stijging nog groter, met een toename van tien tot vijftien procent.

Het interessante is dat deze salarisstijgingen zich op alle niveaus voordoen, van beginners tot medewerkers met vijf jaar ervaring, ongeacht of ze in de advocatuur of andere juridische dienstverlening werken.

Aandacht verschuift naar senior juristen

Hoewel mediors vorig jaar in trek waren, bleken ze niet in voldoende mate beschikbaar. Het advies is nu om meer aandacht te besteden aan senior juristen. Ze verdienen momenteel bijna hetzelfde als mediors – een unicum -, maar hun ervaring zorgt ervoor dat ze een goede investering zijn.

Vraag naar juridisch talent blijft groeien

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt (en de daarmee samenhangende hoge lonen) is het resultaat van de groeiende interesse in juridische functies. Dit komt omdat beleid voortdurend moet worden bijgeschaafd – dit geldt zowel voor de overheid als voor bedrijven.

Hoewel juridische afdelingen steeds vaker hun plaats vinden binnen bedrijven, blijft er een sterke vraag naar talent in de advocatuur. De behoefte aan juridische expertise blijft groeien, ook binnen de advocatuur.

Surfen op de golf van hoge salarissen

Een knelpunt blijkt te liggen bij de universiteiten. Het aantal afgestudeerden is daar niet toegenomen, wat bijdraagt aan het aanhoudende tekort aan juridische professionals. Het advies aan bedrijven op zoek naar dit gewilde talent is dan ook duidelijk: “Je moet meegaan met de stroom van hoge salarissen.”

Nieuwe generaties brengen nieuwe verwachtingen met zich mee, en voor de hedendaagse juridische professionals zijn er talloze andere opties op de arbeidsmarkt. In het licht van de huidige situatie, die ‘nog nooit zoveel vacatures en hoge salarissen’ heeft laten zien, is het moeilijk om voorspellingen te doen over de toekomst.