FORES Huisdeurwaarders

De toekomst van de sociale advocatuur

FORES nieuws

De sociale advocatuur is op dit moment zo ingericht dat veel advocaten het lastig vinden om langer plezier uit hun werk te halen. Een advocaat krijgt volgens het huidige stelsel het forfait, ofwel per zaak een vast aantal uren, in plaats van een vergoeding voor het daadwerkelijke aantal uren. In ons land geldt een beperkt contractmodel, waarbij het is toegestaan dat er met een advocatenkantoor een afwijkende vergoeding wordt afgesproken door de Raad van Rechtsbijstand, maar in de praktijk gebeurt dit zelden. Het stelsel moet optimaliseren om een goede toekomst voor de sociale advocatuur te realiseren.

Vaak voldoet het forfait niet

Het huidige stelsel voor de sociale advocatuur voldoet op meerdere punten niet meer en er zou zeker op twee punten moeten worden geoptimaliseerd, volgens de commissie Van der Meer. Het forfait moet voldoen, maar ook de kwaliteitswaarborging heeft aandacht nodig. In maar liefst 87 procent van alle gevallen voldoet het forfait niet meer. Dan zijn er ook nog zogenaamde éénpitters die niet functioneren als specialisten, maar als generalisten. Zij missen structurele feedback van collega’s. Er is jarenlang bezuinigd binnen de sociale advocatuur en vooral de financiële argumenten deden minister Dekker besluiten tot een ingrijpende herziening. De maatregelen worden echter gezien als bezuinigingsmaatregelen, vooral omdat het aantal zaken en de kosten dalen sinds 2011. Enkel het jaar 2015 was hier een uitzondering op.

Kwaliteitswaarborging vraagt om aandacht

Het is niet alleen dat het forfait niet meer voldoet. Er worden ook problemen gezien op het vlak van kwaliteitswaarborging. Marktpartijen vallen bijvoorbeeld niet onder het tuchtrecht en naar alle waarschijnlijkheid hoeven zij zich niet te houden aan de kwaliteitseisen. Dan is er ook nog het Juridisch Loket, waarvan de nieuwe rol wordt gezien als tegenstrijding. Zij worden verantwoordelijk voor het uitvoeren van wederom een triagetaak, terwijl die bij een aparte instantie was neergelegd.

De toekomst van de sociale advocatuur

Meerdere advocaten uit de sociale advocatuur zijn ondervraagd en de resultaten liegen er niet om. Volgens hen zijn de meeste ondersteunende personeelsleden inmiddels al weg bezuinigd. Dit geldt ook voor de bibliotheken. De advocaten ervaren dat ze te weinig tijd hebben om veel zaken af te ronden, waardoor de kwaliteit van werk afneemt. Dit leidt tot ontevredenheid onder de advocaten en het neemt het werkplezier weg. Zaken die veel tijd vragen en weinig opleveren worden door de meeste sociale advocaten al uit de weg gegaan. Een deel van de ondervraagden geeft aan zelfs te overwegen te stoppen met hun functie. De toekomst van de sociale advocatuur ziet er daarmee niet heel rooskleurig uit als er niet snel iets verbetert.

Ideeën opdoen in het buitenland

In veel andere landen wordt sociale advocatuur heel anders aangepakt en het zou voor Nederland goed zijn om eens wat ideeën op te doen over de grens. Zo maakt Zweden gebruik van een urenplafond en een kwaliteitstoeslag en Schotland heeft een peerreviewsysteem in werking gesteld. Hiermee wordt het kwaliteitsniveau gegarandeerd. Ierland kent vergoedingen toe, waardoor er meer ruimte is om maatwerk te leveren. Het is duidelijk dat het Nederlandse stelsel aandacht nodig heeft en geoptimaliseerd moet worden om een fijne, goede en hoogwaardige toekomst van de sociale advocatuur in te richten.

FORES biedt advocaten meer gemak

Waar vooral veel advocaten last van hebben is het feit dat er weinig tijd is om tijdrovende zaken aan te pakken. Het is fijn wanneer er tijd bespaard kan worden en hierin kan FORES iets betekenen. Via ons platform vinden advocaten altijd snel en makkelijk een betrouwbare gerechtsdeurwaarder, voor elke zaak en in elke regio. Maak een account aan en ontdek de voordelen zelf.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by