FORES Huisdeurwaarders

Gedragsregels omtrent intern feitenonderzoek worden duidelijker

FORES nieuws

Bij intern feitenonderzoek spelen er voor advocaten risico’s op het gebied van beïnvloeding en partijdigheid. De NOvA, de Nederlandse Orde van Advocaten, geeft aan zich hier goed bewust van te zijn. Daarom heeft de algemene raad besloten om de gedragsregels met betrekking tot dit onderwerp te verduidelijken voor advocaten.

Gedragsregels en kernwaarden

Een intern feitenonderzoek gaat over de bepaling van de rechtspositie van een specifieke cliënt. Dit betekent dat het valt binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten. Het is belangrijk dat dit onderzoek, ook wel bekend als forensisch onderzoek, compliance onderzoek of corporate investigations, binnen de grenzen van gedragsregels en kernwaarden plaatsvindt. Volgens de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten is het noodzakelijk om de gedragsregels voor advocaten duidelijker te maken.

De partijdige rol van de advocaat

De NOvA geeft aan dat het belangrijk is dat een advocaat zijn of haar onafhankelijkheid bewaakt. Een advocaat heeft in een dergelijk onderzoek een partijdige rol en hier mogen geen misverstanden over bestaan. Wanneer dit wel het geval is, dan ontstaan er risico’s en dit mag niet gebeuren. Juist om dit te voorkomen zullen de gedragsregels voor advocaten worden toegelicht en verduidelijkt.

Er kunnen meerdere risico’s ontstaan

De algemene raad heeft, onder meer op basis van uitspraken die gedaan zijn door de tuchtrechter, een opsomming van risico’s bepaald. In deze opsomming vinden we de risico’s in het geval de resultaten van het onderzoek direct aan derden wordt gecommuniceerd en niet eerst of uitsluitend aan de cliënt, maar ook wanneer anderen invloed uitoefenen op de wijze waarop het interne feitenonderzoek wordt uitgevoerd door een advocaat. Risico’s ontstaan ook wanneer derden zeggenschap hebben of wanneer mogelijke onregelmatigheden worden onderzocht waarbij de advocaat eerder betrokken is geweest, bijvoorbeeld in een adviserende rol. Dit geldt ook wanneer het advocatenkantoor van de betreffende advocaat eerder betrokken is geweest.

Risico’s moeten worden uitgesloten

Het is belangrijk om de risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten. De rol van de advocaat moet volledig duidelijk zijn en advocaten dienen hun onafhankelijkheid optimaal te bewaken. In de praktijk kunnen risico’s beter worden gereduceerd wanneer de gedragsregels voor advocaten duidelijker worden gemaakt. Hier gaat de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten mee aan de slag.

Bij FORES heb je altijd duidelijkheid

Advocaten die een account hebben bij FORES hebben altijd duidelijkheid als het gaat om het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Er staat altijd een betrouwbare, ervaren deurwaarder voor je klaar. Maak online een account aan en kies ook voor de zekerheid en het gemak van FORES.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by