Beslag op aandelen leggen vraagt aandacht

FORES nieuws

Er zijn meerdere vormen van beslag leggen. In verreweg de meeste gevallen wordt er gekozen voor loonbeslag of het leggen van beslag op een koophuis, maar er zijn meer mogelijkheden. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de situatie. Indien bijvoorbeeld een schuldenaar in het bezit is van aandelen in een vennootschap kan er beslag worden gelegd op deze aandelen. In de praktijk is dit wel een stuk lastiger dan het beslag leggen op een woning of het inkomen.

Voorbereiding deurwaarder

Wanneer één van onze deurwaarders naar de vennootschap gaat om beslag te leggen op de aandelen van de schuldenaar zijn er 3 scenario’s denkbaar.  Er is iemand aanwezig en het beslag kan ook direct in het aandelenregister worden ingeschreven; er is iemand aanwezig maar het aandelenregister is niet aanwezig of er is niemand ter plaatse aanwezig. Bij al deze scenario’s is er sprake van beslag en indien het beslag niet ter plaatse in het aandelenregister kan worden ingeschreven wordt de vennootschap in het proces verbaal verzocht dit alsnog mogelijk te maken.

Een verzoekschrift indienen

Als de schuldenaar na het leggen van het aandelenbeslag niet tot betaling overgaat is het aan de executant om op de eerste plaats een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Hierin dient te worden verzocht om verkoop en overdracht van de aandelen waarop het beslag is gelegd toe te staan en binnen welke termijn dit dient te gebeuren.

Op straffe van verval dient het verzoekschrift ingediend te worden binnen een maand na de beslaglegging op de betreffende aandelen. De betrokken partijen worden door de rechtbank verzocht om op het verzoek te reageren. Daarna ligt de beslissing bij de rechtbank.

Afwijzing komt in de praktijk voor

Dit klinkt wellicht nog relatief eenvoudig, maar dat is het uitsluitend wanneer het verzoek daadwerkelijk door de rechtbank wordt ingewilligd. In de praktijk komt het voor dat het verzoek wordt afgewezen. Zo kan het zijn dat er een blokkeringsregeling is opgenomen in de statuten en is het soms erg lastig om een waarde vast te stellen met betrekking tot de aandelen waar beslag op rust. Wanneer de vennootschap niet de mogelijkheid heeft gegeven om het beslag ook in het register in te schrijven kan het ook voorkomen dat nadien blijkt dat de aandelen zijn verpand.

Expertise van de deurwaarder

Incasseren van schuldbedragen verdient in alle gevallen de voorkeur boven het laten leggen van beslag op woning, loon óf aandelen. Het is niet alleen in de meeste gevallen een snellere werkwijze, maar vanzelfsprekend ook een stuk voordeliger. Vaak is er wel een deurwaarder nodig binnen het proces. Wil jij als advocaat altijd kunnen rekenen op de bijstand van een betrouwbare deurwaarder wanneer het nodig is, ook bij het leggen van aandelenbeslag? Maak dan online een account bij ons aan.