FORES Huisdeurwaarders

Betekening bij deurwaardersexploot blijft beste keuze

FORES nieuws

Het nieuwe procesrecht biedt advocaten nieuwe mogelijkheden. Dit betekent niet per definitie dat die mogelijkheden ook beter zijn. Zo is het een optie om de procesinleiding eenvoudig te laten bezorgen als aanvang van een procedure. In de praktijk blijkt dit echter lang niet zo veilig te zijn als de betekening van de procesinleiding bij deurwaardersexploot, volgens een recente uitspraak.

In de rechtspraak is KEI, ook wel het project Kwaliteit en Innovatie, gestaakt. Volledige digitalisering van de rechtspraak was het streven van KEI, waarbij ook de civiele procedure moest worden vergemakkelijkt door het procesrecht te moderniseren.

Geen onderscheid tussen verzoekschrift- en dagvaardingsprocedures

De KEI-regels zorgen voor enkele belangrijke wijzigingen. Een heel belangrijke verandering is wel het verdwijnen van het maken van onderscheid tussen verzoekschrift- en dagvaardingsprocedures als het gaat om de uitvoering van een procedure. Deze twee worden vervangen door een zogenaamde procesinleiding, welke de gronden en de vordering van de eisende partij bevat.

De eiser mag een keuze maken

Uiteindelijk is het aan de eisende partij om een keuze te maken. Deze mag kiezen voor een betekening van de procesinleiding bij deurwaardersexploot, waarna het betreffende stuk op digitale wijze wordt ingediend bij de rechtbank. Anderzijds mag deze ook kiezen voor digitale indiening van de procesinleiding bij de rechtbank. Vervolgens zal de rechtbank een oproepingsbericht opstellen en deze wordt door de eisende partij bij de gedaagde afgeleverd.

Er kan geen verstek worden verleend

Wat is dan precies het probleem met deze zogenaamde explootvrije oproepwijze? Er is een belangrijk nadeel te noemen. Het is namelijk zo dat de rechtbank geen verstek kan verlenen wanneer de gedaagde zonder deurwaardersexploot wordt opgeroepen en deze verschijnt niet. In dit geval moet de eisende partij alsnog bij een deurwaarder aankloppen om de procesinleiding te laten betekenen.

Vanzelfsprekend zorgt dit op de eerste plaats voor onnodig hogere kosten, namelijk die voor de deurwaarder, en daarnaast ook voor een vertraging in de procedure. Wanneer de procesinleiding niet wordt betekend door een deurwaarder, omdat de eisende partij dit nalaat, dan wordt de eisende partij niet-ontvankelijk verklaard.

Toch maar direct een deurwaarder

Het is duidelijk dat betekening van de procesinleiding bij deurwaardersexploot toch een stuk veiliger is. Wil jij altijd een beroep kunnen doen op een betrouwbare en ervaren deurwaarder in de juiste omgeving? Dan biedt Fores jou de service die je zoekt. Je kunt direct online een account aanmaken. Voor advies of meer informatie kun je uiteraard ook even contact opnemen.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by