Contante betalingen van cliënten vaak tegen regels in

FORES nieuws

De FTA, de Financieel Toezicht Advocatuur, heeft in opdracht van lokale dekens een onderzoek uitgevoerd naar de boekhouding van in totaal 45 kantoren. Het onderzoek, dat werd verricht over elf verschillende arrondissementen, richtte zich vooral op de aanwezigheid van contante betalingen.

Het onderzoek toont aan dat strafrechtadvocaten vaak verzuimen om bij bedragen van meer dan 5.000 euro te overleggen met de deken. Daarnaast kon worden aangetoond dat de regels die advocaten moeten naleven bij contante betalingen door cliënten niet worden nageleefd. Voor het onderzoek werd de boekhouding van 2018, 2019 en 2020 onder de loep genomen.

Geen correcte naleving van de regels voor contante betalingen

Volgens de regels mogen cliënten alleen contante betalingen verrichten aan de advocaat wanneer er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Hierbij kan worden gedacht aan een situatie waarin er beslag is gelegd op een bankrekening of wanneer er geen Nederlandse bankrekening aanwezig is. Het onderzoek van de FTA toont aan dat deze regel vaak niet correct wordt nageleefd.

Volgens het onderzoek zijn veel advocaten niet bekend met de uitzonderingen waarover de tuchtrechter zich uitgesproken heeft. Daarnaast blijkt dat het begrip ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ door veel advocaten erg ruim wordt genomen. Voordat contante bedragen van minimaal 5.000 euro worden geaccepteerd, dient een advocaat dit met de deken te overleggen. In een groot aantal situaties is ook deze regel niet nageleefd door de advocaten.

Geen gevolgen voor de advocaten

Tot nu toe zijn er geen gevolgen geweest voor advocaten die zich makkelijk door cliënten in contanten laten betalen, terwijl zij toch het risico lopen zich aan schuldheling of schuldwitwassen schuldig te maken. De Amsterdamse deken maakt duidelijk dat het onderzoek niet bedoeld was om advocaten op te sporen die de regels overtreden, maar om meer inzicht te verkrijgen in de praktische gang van zaken.

Tegen de advocaten die centraal stonden in het onderzoek wordt dan ook geen tuchtrechtelijke actie ondernomen. Het onderzoek zelf zou bij veel advocatenkantoren al de ogen hebben geopend. Een aantal van de kantoren heeft zelfs al besloten in de toekomst helemaal geen contanten meer te aan te nemen.

Veel onbegrip over de regel voor advocatenkantoren

Wat ook heel duidelijk naar voren komt is dat er veel onbegrip bestaat over de regel met betrekking tot het accepteren van contante betalingen. Meer dan eens wordt aangegeven dat contant geld een wettig betaalmiddel is, en dat is het uiteraard ook. Dit zorgt er ook voor dat er veel onbegrip ontstaat bij cliënten die contant willen betalen en die dit niet mogen. Inmiddels is er besloten dat er gehandhaafd gaat worden. Veel advocatenkantoren hebben daardoor al het verzoek van de deken ontvangen om geen contanten meer aan te nemen.

Online betalingen zijn betalingen van nu

Nog maar weinig mensen hebben contant geld op zak wanneer zij bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan. Contant geld raakt uit de tijd, online betalen is het betalen van nu. Als advocaat doe je er goed aan om uitsluitend betalingen via de bankrekening te ontvangen én te verrichten. Zo kan het in de praktijk nooit mis gaan. Natuurlijk regel je in deze tijd veel online. Zo kun je via FORES eenvoudig online een gerechtsdeurwaarder inschakelen wanneer dit nodig is. Ben jij benieuwd naar de voordelen? Maak dan direct een account bij ons aan.