Digitale rechtszittingen: houden of niet?

FORES nieuws

We hebben natuurlijk een periode achter de rug waarin we ineens veel meer werk vanuit huis moesten doen. Binnen de advocatuur was dit uiteraard niet anders. De pandemie zorgde ervoor dat er ineens online dingen mogelijk werden die voorheen niet voor mogelijk werden gehouden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de digitale rechtszittingen.

In het begin was het wel even wennen, maar uiteindelijk hebben velen hier toch de voordelen van ontdekt. Meerdere professionals hebben aangegeven dat diverse veranderingen die tijdens de coronapandemie zijn ontstaan goed kunnen blijven. De vraag is wel of de digitale rechtszittingen ook moeten blijven.

Onderzoek toont aan dat veel veranderingen mogen blijven

Het WODC heeft onderzoeksbureau Pro Facto opdracht gegeven om onderzoek te doen naar in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om in coronatijd ontstane veranderingen permanent te maken. Hierop is het onderzoeksbureau onder meer met verschillende professionals in gesprek gegaan. Daarnaast hebben ook meerdere case studies een rol gespeeld in het trekken van een conclusie.

De belangrijkste vraag die moest worden beantwoord was of de voorzieningen uit de coronaspoedwet, dus de tijdelijke crisiswetgeving, omgezet zouden moeten worden in permanente voorzieningen. Het blijkt dat veel professionals dit inderdaad wenselijk vinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ‘coronabetekeningen’ van exploten door deurwaarders en het passeren van notariële akten op afstand. Daarnaast wordt ook de digitale rechtszitting genoemd als voorziening die ook na het coronatijdperk mag blijven.

Mondelinge digitale behandeling mag blijven

Veel professionals die een rol hebben gespeeld met het in kaart brengen van de wensen met betrekking tot voorzieningen die mogen blijven zijn van mening dat de mondelinge digitale behandeling mag blijven. Het gaat dan om de mondelinge digitale behandeling van strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures, bestuursrechtelijke procedures en civiele procedures. Daarnaast vinden velen het ook aangenaam dat gedetineerden in beroeps- en beklagprocedures op afstand kunnen worden gehoord. Toch gaat dit allemaal niet zomaar. Er moet bijvoorbeeld wel aan belangrijke randvoorwaarden worden voldaan.

Randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden

Er moet aan diverse randvoorwaarden worden voldaan voordat voorzieningen permanent kunnen worden gemaakt. Op de eerste plaats is het belangrijk dat het contact tussen de rechter en de rechtzoekende gewaarborgd is. Ditzelfde geldt voor het contact tussen de betreffende rechtzoekende en de advocaat. Daarnaast is het ook zo dat in de rechtspraktijk moet worden vastgesteld welke situaties zich wel of niet voor digitale rechtszittingen lenen.

Niet iedereen is er even blij mee

Zoals met alles geldt; waar voorstanders zijn, zijn ook tegenstanders. Het is dan ook zo dat niet alle professionals blij worden van het hele ‘online gebeuren’. Verschillende advocaten zien liever dat alles weer terug gaat naar hoe het voor de coronapandemie was, anderen maken hier liever keuzes in. Zo blijkt dat zaken omtrent de hypotheekakte toch liever in persoon worden geregeld. Uiteindelijk is dus niet iedereen enthousiast over digitale rechtszittingen en het zo veel mogelijk online regelen van zaken. Wij zijn benieuwd wat jij hiervan vindt. Sta jij achter digitale rechtszittingen of niet? Laat het ons weten via LinkedIn of mail ons!

Wil jij gewoon zo veel mogelijk online doen, waaronder ook het inschakelen van een deurwaarder wanneer dit noodzakelijk is? Dit regel je natuurlijk eenvoudig via FORES. Maak direct online een