FORES Huisdeurwaarders

Fiscaal verschoningsrecht door kabinet op hellend vlak

FORES nieuws

Het kabinet is uit op een aanpassing in het fiscaal verschoningsrecht voor notarissen en advocaten. Wanneer de fiscus vraagt om informatie, dan gebeurt het vaak dat belastingplichtigen zich verschuilen achter de vertrouwensrelatie die zij hebben met een notaris of advocaat. Hier wil het kabinet vanaf en daarom is er een aanpassing nodig. Het doel is het aanpakken van belastingontduiking.

Het belang van fiscale transparantie

Voor het heffen van belastingen en invorderingen is het belangrijk dat de fiscus beschikt over alle relevante informatie. De belastingdienst stuit echter vaak op gesloten deuren wanneer een belastingplichtige een advocaat of een notaris in de arm neemt voor juridische bijstand. Het gaat om informatie die valt onder het verschoningsrecht. Het kabinet geeft aan dat dit oneerlijk is en dat fiscale transparantie echt noodzakelijk is. Iedere belastingplichtige moet bepaalde stukken, zoals bankafschriften, verstrekken aan de belastingdienst. Dit geldt op dit moment alleen niet voor mensen die dergelijke stukken op enig moment hebben voorgelegd aan een notaris of advocaat. Dit klopt niet en is oneerlijk, volgens het kabinet. Er is verandering nodig.

Aanpassing van het fiscale verschoningsrecht

Iedereen zou opgevraagde stukken, zoals bankafschriften of jaarstukken, moeten verstrekken aan de belastingdienst. Hierbij mag het niet uitmaken of deze stukken zijn voorgelegd aan een advocaat of notaris, of niet. Voor iedereen moeten dezelfde regels gelden, zodat belastingheffingen eerlijker worden. Het kabinet zet dan ook in op het verduidelijken van het fiscale verschoningsrecht én op aanpassing ervan, zodat voor iedereen dezelfde regels gelden.

Wat betekent dit in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat alle informatie, die nu al moet worden verstrekt wanneer er geen notaris of advocaat is ingeschakeld, van het wettelijke fiscale verschoningsrecht uitgezonderd wordt. Het gaat dan niet alleen om rekeningafschriften en jaarstukken, maar bijvoorbeeld ook om accountantsverklaringen. Informatie die direct met de juridische bijstand verband houden vallen wél onder het fiscale verschoningsrecht. Hiermee vindt er geen wijziging plaats in de reikwijdte van het verschoningsrecht, enkel een verduidelijking.

Informatie op betrouwbare manier delen

Er moet dus eigenlijk meer informatie gedeeld worden, vooral door mensen die een advocaat of notaris hebben ingeschakeld, zodat zij dezelfde informatie aan de belastingdienst moeten verstrekken als mensen die geen advocaat of notaris hebben. Dit maakt belastingheffingen eerlijker. Wel is het belangrijk dat informatie altijd betrouwbaar en veilig gedeeld kan worden. Deze regel houden wij ook aan wanneer het gaat om de uitwisseling van informatie tussen advocaat en deurwaarder. Heb jij als advocaat vaak snel een ervaren, betrouwbare deurwaarder nodig voor een zaak? Je vindt altijd de juiste partij via FORES. Maak direct online een account aan.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by