Subsidie voor innovatie in rechtsbijstand

FORES nieuws

Veel Nederlandse branches zijn volop aan het innoveren. Hierbij zien we niet alleen dat steeds meer sectoren zich bezighouden met automatiseren en digitaliseren, maar er worden ook steeds nieuwere, betere manieren van werken gehanteerd. De wereld van de advocatuur lijkt hier een beetje in achter te blijven en daar wil Minister Dekker van Rechtsbescherming verandering in brengen door het realiseren van subsidie voor innovatie in de rechtsbijstand.

Subsidie om anders te gaan werken

Het moet allemaal beter, sneller en efficiënter kunnen binnen de rechtsbijstand. Minister Dekker ziet mogelijkheden en heeft daarom een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dienstverleners in de juridische sector, zoals mediators, verzekeraars, juridisch adviseurs en advocaten, kunnen een beroep doen op deze subsidie wanneer zij een investering nodig hebben in innovatie. Hierbij draait het vooral aan het maken van veranderingen in de manier van werken. De subsidie zou in dat geval bijdragen aan het optimaliseren van processen in de rechtsbijstand.

Diverse problemen uit de weg ruimen

Minister Dekker ziet meerdere belangrijke problemen in de rechtsbijstand die op te lossen zijn door een andere manier van werken aan te nemen. Het uitgangspunt is het verbeteren van de rechtsbijstand, maar om dit te realiseren is het belangrijk dat alle deskundigen bereid zijn om een nieuwe manier van werken uit te proberen. De subsidie biedt hierin enige stimulans. Zo moet het mogelijk worden om rechtshulppakketten aan te spreken voor de juridische problemen die relatief vaak voorkomen. Daarnaast moet rechtshulp dichter bij burgers gerealiseerd worden. Geschillen moeten sneller worden opgelost op een laagdrempelige wijze in een zo vroeg mogelijk stadium.

Informatiebijeenkomst en aanvraag van de subsidie

Op 11 februari 2020 wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een informatiebijeenkomst georganiseerd. Wil je een aanvraag voor deze subsidie indienen? Dan dient dit ook te gebeuren bij de Raad voor Rechtsbijstand, tussen 1 maart en 31 december 2020. Voorwaarde is dat de activiteiten waarvoor de betreffende subsidie aan wordt gevraagd afgerond dienen te zijn vóór 31 december 2022.

Wij helpen jou anders te werken

Als advocaat wil je natuurlijk de beste manier van werken hanteren. Je wilt zaken snel, succesvol en professioneel doorlopen. Dit betekent dat je ook een beroep moet kunnen doen op de juiste partijen voor een snelle en correcte inzet, zoals een deurwaarder. FORES helpt je om hier altijd op te kunnen rekenen, zodat jij tijd kunt besparen en de beste kwaliteit kunt leveren. Benieuwd? Maak dan online een account aan.