FORES Huisdeurwaarders

Transitievergoeding in de Wab: hoe zit dit?

FORES nieuws

De Wab is inmiddels ingevoerd en dat betekent onder meer dat er ook veranderingen door zijn gevoerd met betrekking tot de transitievergoeding. Eerder had een werknemer enkel recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst minstens twee jaar (24 maanden) had geduurd. Nu heeft een werknemer vanaf het eerste moment in loondienst recht op een transitievergoeding. Hoe zit dit nu precies? Wij geven je inzicht in de belangrijkste punten van deze vergoeding in de Wab.

Wel of geen recht op transitievergoeding?

In principe heeft de medewerker nu dus recht op transitievergoeding, ook wanneer de medewerker ontslagen wordt tijdens de proeftijd. Echter, er zijn wel een aantal uitzonderingen. Een medewerker heeft geen recht op transitievergoeding wanneer deze zelf ontslag neemt of wanneer er sprake is van een ontslag met wederzijds goedkeuren. Is de medewerker ontslagen wegens ernstig verwijtbare nalatigheid of wegens ernstig verwijtbaar handelen? Dan vervalt het recht op transitievergoeding, tenzij de kantoorrechter anders oordeelt.

Transitievergoeding wordt niet uitbetaald wanneer de werkgever failliet is verklaard en ook niet wanneer de medewerker jonger dan 18 jaar is en minder dan 12 uur werkte. Wordt het arbeidscontract ontbonden of opgezegd wegens het bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd? Dan hoeft er ook geen transitievergoeding betaald te worden door de werkgever.

De transitievergoeding valt lager uit

De Wab heeft voor een verdere verlaging van de transitievergoeding gezorgd. Per gewerkt kalenderjaar heeft de werknemer recht op 1/3 van het bruto maandsalaris. Het bedrag wordt over de totale duur van het arbeidscontract berekend. Voor de resterende periode kan de volgende formule worden gebruikt voor de naar rato berekening: (bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/ 12). Voor werknemers boven de 50 jaar was er een speciale overgangsregeling, maar deze is met de invoering van de Wab komen te vervallen. Dit geldt ook voor de overgangsregeling die actief was voor de kleinere MKB-bedrijven. Alle bedrijven, dus ook de kleine ondernemingen, moeten nu transitievergoeding betalen.

Compensatie en afwijkingen

Vanaf april 2020 is het voor bepaalde werkgevers mogelijk om gebruik te maken van de compensatieregeling van het UWV. Wanneer een arbeidscontract na twee jaar ziekte van de werknemer wordt beƫindigd, dan kan de werkgever gecompenseerd worden wanneer deze aan de voorwaarden voldoet. Deze compensatieregeling werkt ook met terugwerkende kracht en is geldig voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 zijn uitbetaald. Er zijn afwijkingen mogelijk in de regeling voor transitievergoeding. Werkgevers mogen in het eigen cao van de standaard regeling afwijken. Echter, zij zijn dan wel verplicht om een vergelijkbare regeling op te nemen in de cao.

Een zaak over transitievergoeding

Er vinden jaarlijks nog aardig wat rechtszaken plaats die betrekking hebben op de transitievergoeding. Heb jij hier als advocaat mee te maken en wil je altijd snel een beroep kunnen doen op een ervaren deurwaarder om je bij te staan in de zaak? Maak dan online een account aan bij FORES.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by