FORES Huisdeurwaarders

Hoe doe je een ingebrekestelling correct?

FORES nieuws

Een ingebrekestelling uitvoeren dient correct te gebeuren, maar wanneer wordt er correct gehandeld en wanneer laat het proces te wensen over. Het is belangrijk om je aan een aantal regels te houden wanneer het om een ingebrekestelling gaat. Wij vertellen je hier graag meer over.

De ingebrekestelling schriftelijk aanbieden

Het is belangrijk om een ingebrekestelling schriftelijk aan te bieden. In de ingebrekestelling wordt duidelijk aangegeven dat de betreffende handelspartner zich niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken. Vervolgens krijgt de handelspartner een laatste kans om de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Hiervoor moet een redelijke termijn gesteld worden. Worden de afspraken nog steeds niet nagekomen? Dan is het mogelijk om juridische maatregelen te treffen.

Wanneer kies je voor een ingebrekestelling?

In diverse situaties is het een juiste keuze om een schriftelijke ingebrekestelling aan te bieden. Zo kun je een ingebrekestelling sturen wanneer er ondeugdelijk werk is verricht of wanneer er sprake is van verborgen gebreken. Bij openstaande goederen, bij het hebben ontvangen van verkeerde goederen of bij het niet ontvangen van bestelde goederen kan er ook een ingebrekestelling worden verstuurd. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor een ingebrekestelling bij het ontvangen van een ondeugdelijk product of bijvoorbeeld bij het niet ontvangen van huurbedragen.

Wat moet er in een ingebrekestelling staan?

Er zijn enkele eisen gesteld waaraan de ingebrekestelling dient te voldoen. Zo is het belangrijk om in dit document duidelijk te communiceren aan welke verplichtingen de handelspartner niet heeft voldaan. Daarnaast moet ook duidelijk worden gemaakt wat de verwachtingen zijn. Zo kun je aangeven dat de afspraken alsnog moeten worden nagekomen, dat producten alsnog moeten worden geleverd of vervangen, of dat ondeugdelijk werk binnen een bepaalde termijn wordt hersteld. Dit is uiteraard afhankelijk van de specifieke situatie. Tot slot is het verplicht om een termijn vast te leggen in de ingebrekestelling.

Wat is een redelijke termijn om te hanteren?

Er wordt geen vaste termijn gehanteerd die als redelijk wordt gezien. Dit is namelijk volledig afhankelijk van de situatie. Dient een factuur nog betaald te worden? Dan is een termijn van 14 tot 30 dagen heel redelijk. Is het nodig om renovatiewerken opnieuw uit te voeren? Dan is er in de meeste gevallen meer tijd nodig om de tegenpartij de juiste kans te bieden om de zaak alsnog netjes op te lossen.

Na het versturen van de ingebrekestelling

Het doel van de ingebrekestelling is natuurlijk het aanbieden van een mogelijkheid om het probleem op te lossen. Echter, het gebeurt vaker dat er geen gehoor wordt gegeven aan de ingebrekestelling. Wat doe je dan? In dit geval kunnen er juridische maatregelen worden genomen. Een juridische procedure kan falen wanneer een ingebrekestelling ontbreekt. Kies dus altijd eerst voor een ingebrekestelling, waarin een redelijke termijn wordt gehanteerd.

Heb je een deurwaarder nodig?

De ingebrekestelling kan worden toegepast wanneer facturen onbetaald blijven. In dit geval kan het nodig zijn om een deurwaarder bij de zaak te betrekken. Als advocaat wil je dan kunnen rekenen op een snelle en professionele service. Maak een account aan bij FORES en de juiste deurwaarder staat altijd snel voor je klaar.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by