FORES Huisdeurwaarders

Retentierecht bij een faillissement: kansrijk of kansloos?

Bij een faillissement krijgt men vaak te maken met retentierecht. Het recht van retentie kan effectief werken in beginsel. Wanneer er niet wordt betaald, dan worden de eigendommen niet afgegeven. In bepaalde gevallen wordt er dan wel betaald, maar dit is niet altijd het geval. Het komt namelijk ook voor dat het retentierecht tegen de curator wordt uitgeoefend. In de praktijk betekent dit dat je de betreffende goederen aan de curator af moet geven,…

Onderhandse verkoop van activa door curator voorkomen

Bij het faillissement van een vennootschap is het de curator toegestaan om de activa te verkopen. Dit dient in principe openbaar te gebeuren, maar het is niet de enige optie. Het kan zijn dat het aannemelijk wordt geacht dat de opbrengst bij onderhandse verkopen minimaal gelijkwaardig zal zijn, dan kan de curator besluiten om toestemming te vragen voor het uitvoeren van een onderhandse verkoop. Deze toestemming moet worden gevraagd bij de rechter-commissaris. Bij onderhandse…

Kan iedereen zijn recht nog wel halen?

Steeds meer mensen vragen zich af of iedereen zijn of haar recht nog wel kan halen wanneer het echt nodig is. Het kabinet is namelijk van plan om een beperking van rechtshulp door te voeren voor mensen met lagere inkomens. Dit betekent dat de overheid uiteindelijk gaat bepalen wie wel rechtshulp krijgt en wie niet. Kun je geen advocaat betalen met je lagere inkomen? Dan moet je eventuele juridische problemen zelf op zien te…

FORES wenst u fijne feestdagen!

Het team van FORES Huisdeurwaarders wenst u fijne feesten. Afgelopen jaar hebben wij met succes ons platform voor advocaten gelanceerd. Steeds meer advocaten en juristen maken gebruik van ons en kunnen het hele traject online volgen. We werken continu aan het platform om het nog beter te maken. In 2019 willen we de bekendheid van FORES onder advocaten nog meer gaan vergroten. We hebben al goede marketingplannen bedacht. U zult deze zeker voorbij zien…

Beslag op aandelen leggen vraagt aandacht

Er zijn meerdere vormen van beslag leggen. In verreweg de meeste gevallen wordt er gekozen voor loonbeslag of het leggen van beslag op een koophuis, maar er zijn meer mogelijkheden. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de situatie. Indien bijvoorbeeld een schuldenaar in het bezit is van aandelen in een vennootschap kan er beslag worden gelegd op deze aandelen. In de praktijk is dit wel een stuk lastiger dan het beslag leggen op een woning…

Betekening bij deurwaardersexploot blijft beste keuze

Het nieuwe procesrecht biedt advocaten nieuwe mogelijkheden. Dit betekent niet per definitie dat die mogelijkheden ook beter zijn. Zo is het een optie om de procesinleiding eenvoudig te laten bezorgen als aanvang van een procedure. In de praktijk blijkt dit echter lang niet zo veilig te zijn als de betekening van de procesinleiding bij deurwaardersexploot, volgens een recente uitspraak. In de rechtspraak is KEI, ook wel het project Kwaliteit en Innovatie, gestaakt. Volledige digitalisering…
Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by