FORES Huisdeurwaarders

Herziening beslag- en executierecht goedgekeurd door Eerste Kamer

Op 2 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de herziening van het beslag- en executierecht afgedaan als hamerstuk. Deze nieuwe wetgeving heeft veel invloed op het werk van deurwaarder en advocaten. Met dit voorstel wordt de beslaglegging en executie effectiever en efficiënter en wordt voorkomen dat beslaglegging uitsluitend wordt ingezet als pressiemiddel.

Belangrijke besluiten

 1. Wetsvoorstel Herziening Beslag- en Executierecht is op 2 juni 2020 door de eerste kamer als hamerstuk afgedaan.
 2. Het is nu wachten op de inwerkingtreding dat bij koninklijk besluit wordt vastgesteld. Het is daarbij mogelijk dat onderdelen van de nieuwe wet op verschillende momenten in werking zullen treden.
 3. Het administratief beslag op voertuigen brengt een aanzienlijke aanpassing mee in het systeem bij de RDW nu beslagen geregistreerd moeten worden en ook doorgehaald moeten worden.
 4. Twee belangrijke amendementen.
  1. Het Amendement om het ook mogelijk te maken om als gerechtsdeurwaarder bij een derde de toegang te verschaffen conform art. 444 RV is ingetrokken, zodat dit een hekel punt blijft. Het zogeheten stromannetje kan nog steeds ingezet worden om roerende zaken verborgen te houden voor schuldeisers.
  2. Het amendement omtrent wie verantwoordelijk is voor de afvoer en opslag van roerende is aangenomen. Aan art. 556 RV wordt een lid toegevoegd dat als volgt luidt:
   “Het college van burgemeester en wethouders draagt ten laste van de executant zorg voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die zich in de tot bewoning bestemde ontruimde onroerende zaak bevonden. De artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.”

Beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd

Met de nieuwe wetgeving is het beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd. De huidig wetgeving was meer dan 100 jaar oud en kwam uit een tijd dat er nog geen koelkasten en iPads waren. De nieuwe wetgeving maakt de openbare verkoop van in inbeslaggenomene goederen eenvoudiger.

Beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening

Het is niet meer mogelijk om beslag te leggen op het volledige bedrag op de bankrekening van een debiteur. Met de herziening beslag- en executierecht komt er een beslagvrij bedrag. De hoogte hiervan is afhankelijk van het de gezinssamenstelling. Met dit beslagvrije bedrag blijft het voor de debiteur mogelijk om boodschappen te doen.

Bureaubeslag van voertuigen

Voertuigen die nu in beslag worden genomen, worden niet gemeld bij het RDW. De debiteur kan de auto dus niet veel later verkopen. Met de nieuwe wetgeving is het mogelijk om een voertuig (op afstand) in beslag te nemen en dit direct te melden bij het RDW. Zo kan deze niet worden overgeschreven. Om dit mogelijk te maken zal er wel een technische aanpassing moeten gebeuren op het systeem van het RDW.

Op de website van de Eerste Kamer kunt u alle stukken nalezen.

Deurwaarder inschakelen?

De nieuwe wetgeving heeft nogal wat gevolgen voor advocaten en deurwaarder. Het team en netwerk van FORES is up-to-date en zal de nieuwe regels nauwlettend volgen en naleven. Bent u op zoek naar een deurwaarder die snel kan schakelen en met u meedenkt? Maak dan een gratis account aan op ons platform!

 

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by