FORES Huisdeurwaarders

Leg alleen beslag als het zin heeft

FORES nieuws

De onderlinge communicatie tussen deurwaarders is verbeterd door de komst van het CDB, ook wel het Centraal Digitaal Beslagregister, in januari 2016. Toch is er nog altijd een probleem met het CDB, want overheidspartijen zijn niet op dit register aangesloten. Hierdoor zijn deurwaarders zich in veel gevallen niet bewust van verrekeningen van onder meer toeslagen en uitkeringen door overheidsinstanties. Dit kan betekenen dat een schuldenaar onder het bestaansminimum komt, waardoor beslag leggen geen zin heeft.

Deurwaarders moeten alle informatie hebben

De deurwaarder die beslag moet leggen moet in het bezit zijn van alle relevante informatie. De Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag is op dit moment een voorstel dat de huidige situatie zou moeten gaan verbeteren. De NVVK geeft aan dat dit een belangrijke stap is in het informeren van deurwaarders over het optreden van de overheid als beslaglegger. Het zou een noodzakelijke stap zijn en ook dit in de consultatieronde voor dit betreffende wetsvoorstel neergelegd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat is het voordeel van deze wet?

Het belangrijkste voordeel van deze wet is wel dat alle belangrijke en relevante informatie aanwezig is. Vooraf kan goed worden geïnventariseerd os er sprake is van verrekeningen of van een beslag op inkomsten. Deze informatie zorgt er zo voor dat goed kan worden bepaald of een beslaglegging zinvol of zinloos is. Dit betekent ook dat de beslagkosten onnodig in rekening moeten worden gebracht bij de persoon die al schulden heeft. Er is echter ook een nadeel van de wet te noemen. Het is namelijk zo dat er in het betreffende wetsvoorstel erg weinig uitwerking te vinden is over wanneer er wel of geen beslag wordt gelegd door de deurwaarder. Het zou dus aan te raden zijn om hier een toevoeging aan te geven. Een aanvullende regelgeving is dan ook wenselijk, zodat goed duidelijk is wanneer er wel overgegaan kan worden tot het leggen van beslag en in welke situaties niet.

Want in het wetsvoorstel wordt onvoldoende uitgewerkt wanneer de deurwaarder wel of juist niet mag overgaan tot beslag. Wat ons betreft wordt deze bepaling toegevoegd: ‘Een beslaglegger mag niet overgaan tot uitvoering van het beslag, wanneer de beslagruimte te beperkt is.’ Zo bereik je dat het beslag echt bijdraagt aan het eigenlijke doel: inning van de vordering binnen een redelijke termijn. We zien graag aanvullende regelgeving op dit punt.

Het invoeren van de WvBVV is wel eerst nodig

De WvBVV, ofwel de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, moet wel eerst worden ingevoerd voordat deze nieuwe wet voor derdenbeslag daadwerkelijk zinvol is. Het is belangrijk dat de WvBVV uiterlijk wordt ingevoerd op 1 januari 2021, zodat zeker kan worden gesteld dat een schuldenaar niet onder het bestaansminimum zakt. Zeker nu we te maken hebben met de enorme impact van de coronacrisis is het heel belangrijk dat de WvBVV op tijd in wordt gevoerd.

De beste deurwaarders vind je via FORES

Heb jij als advocaat een goede, ervaren en betrouwbare deurwaarder nodig, bijvoorbeeld voor het leggen van beslag? Dan vind je altijd de juiste partij via FORES. Maak direct online een account aan en ontdek de ruime mogelijkheden.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by