FORES Huisdeurwaarders

Klachten over werkwijze advocaat namen iets toe in 2019

FORES nieuws

In 2019 werden er in totaal 2.576 klanten tegen advocaten ingediend. In de meeste gevallen ging het om klachten die werden ingediend tegen de eigen advocaat. Klachten tegen de advocaat van een tegenpartij kwamen aanzienlijk minder voor. Met dit totaal aantal klachten tegen advocaten in 2019 zien we een stijging van maar liefst 12 procent wanneer we het vergelijken met het totaal aantal klachten in 2018.

Het aantal klachten tegen advocaten over de afgelopen jaren

Elk jaar zien we een stijging van het aantal klachten tegen advocaten. In 2019 waren dit er dus 2.576 en in 2018 waren het er 2.301. In 2017 werden er 2.259 klachten in behandeling genomen en in 2016 waren dit er 2.303. Dat betekent dat we in 2016, 2017 en 2018 met een relatief gelijk aantal klachten tegen advocaten te maken hadden, waardoor de stijging van 12 procent in 2019 zorgwekkend is.

Om wat voor klachten gaat het voornamelijk?

Er worden natuurlijk veel verschillende klachten gemeld, maar er zijn zeker wel ‘trends’ te zien binnen de klachtenregen. Bij de klachten die werden ingediend tegen de eigen advocaat ging het in de meeste gevallen om ‘communicatie bejegening cliënt’ of om ‘kwaliteit van de dienstverlening’. Natuurlijk werden er ook klachten ingediend tegen de advocaat van de tegenpartij. Hierbij ging het vaak om klachten met betrekking tot ‘ruimte van handelen’ en ‘vrijheid’.

Indiening van dekenbezwaar door de dekens

In 65 zaken werd er door de dekens een dekenbezwaar ingediend in 2019. Ook hierin zien we een aantal zaken vaker voorkomen. Vaak ging het om de kantoororganisatie, de financiële administratie of inbreuk op de gedragsregels. In totaal leidden 44 zaken tot een beslissing en in 32 van deze zaken werd het dekenbezwaar als gegrond verklaard. De dekens bezochten in 2019 in totaal 593 kantoren van de 5.646 advocatenkantoren in ons land. Uiteindelijk werd er in 251 van de gevallen geconstateerd dat er signalen waren die vroegen om nader onderzoek. In totaal werden er 918 dossiers geopend door de deken en werd er in 351 situaties nader onderzoek verricht naar de financiële administratie. Bij 502 advocatenkantoren werd er nader onderzoek verricht naar de mate van naleving van de wet- en regelgeving en in 55 zaken werd er besloten tot het verrichten van nader toelatingsonderzoek.

Voorkom klachten en wees voorbereid

Klachten tegen advocaten komen voor in alle soorten en maten. Een andere veel gehoorde klacht is dat het allemaal te lang duurt. Als advocaat heb je helaas niet alles zelf in de hand. De zaken die je wel zelf in de hand hebt kun je natuurlijk het best zo snel mogelijk laten verlopen. FORES helpt je hierbij. Maak bij ons online een account aan en je hebt altijd direct de beschikking over een ervaren deurwaarder wanneer het voor jouw zaak nodig is. Zo houd je de snelheid erin en voorkom je onnodige klachten.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by