Kort geding aanspannen: zorg voor snelheid!

FORES nieuws

In bepaalde gevallen is het belangrijk om een rechterlijk oordeel op een zo kort mogelijke termijn te krijgen. Bij een (bodem)procedure kan het in bepaalde gevallen maanden tot jaren duren voordat er een rechterlijk oordeel op tafel ligt. Bij spoedeisende kwesties is er geen tijd om zo lang op het rechterlijk oordeel te moeten wachten. In dit geval is het mogelijk om een kort geding aan te spannen. Een kort geding is speciaal bedoeld voor kwesties die als spoedeisend kunnen worden gezien. Met FORES kunt u snel schakelen!

Kort geding bij de voorzieningenrechter

Is er sprake van een spoedeisende kwestie? Dan kan er een kort geding worden aangespannen om een snel oordeel te ontvangen. De rechter die in een kort geding recht spreekt wordt ook wel een voorzieningenrechter genoemd. Bij een kort geding wordt er geen definitieve uitspraak gedaan, maar de voorzieningenrechter geeft een voorlopig oordeel.

Geen definitief oordeel bij een kort geding

De voorzieningenrechter biedt geen definitief oordeel. Toch wordt er in veel gevallen wel genoegen genomen met het voorlopige oordeel. Omdat er geen definitief oordeel wordt gegeven over het geschil zijn er bepaalde beperkingen. Zo kan er geen overeenkomst vernietiging worden uitgesproken. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld een contractontbinding. Er kunnen ook geen formele vaststellingen worden gedaan omtrent aansprakelijkheid. Definitieve vorderingen zijn uitgesloten.

Hoe snel is een kort geding?

De belangrijkste reden om een kort geding aan te spannen is de snelheid waarmee een voorlopige uitspraak kan worden verkregen. Bij spoedeisende kwesties is het immers belangrijk om de zaken zo snel mogelijk af te handelen. Een kort geding wordt met een dagvaarding ingeleid. Er wordt op basis van een conceptdagvaarding om een zittingsdatum bij de rechtbank verzocht. Na het verkrijgen van een zittingsdatum wordt gedaagde bij dagvaarding opgeroepen om op deze datum te verschijnen bij de rechtbank.

De gedaagde kan dan pas verweer voeren. De procedure is te kort voor een deskundigenonderzoek of het verhoren van getuigen. Zijn dergelijke zaken wel nodig? Dan zal de voorzieningenrechter naar een bodemprocedure verwijzen. Is dit niet nodig? Dan zal het vonnis worden uitgesproken op een zeer korte termijn. In de meeste gevallen gaat het om een periode van 14 dagen.

Een ervaren deurwaarder nodig?

Als advocaat kun je natuurlijk zelf de dagvaarding voor een kort geding opstellen. Vervolgens neemt een deurwaarder het over. Deze zal de dagvaarding aan de gedaagde betekenen. Wil jij altijd kunnen rekenen op een snelle afhandeling door een ervaren deurwaarder? Maak dan online een account aan bij FORES. Je kunt dan altijd een beroep doen op een goede deurwaarder in de juiste omgeving.