Meer vrije advocaatkeuze via rechtsbijstandverzekering

FORES nieuws

Het hebben van een rechtsbijstandverzekering is in Nederland heel gewoon, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Iedere verzekeraar heeft advocaten en juristen in dienst die worden ingezet voor de cliënten. Wat veel mensen niet weten is dat het niet verplicht is om bij een gerechtelijke of administratieve procedure gebruik te maken van de services van de advocaten en juristen die in dienst zijn van de verzekeraar. In Nederland bestaat namelijk het recht op vrije advocaatkeuze. Wil je een eigen advocaat kiezen bij een gerechtelijke of administratieve procedure? Dan is het aan de verzekeraar verplicht om de advocaatkosten te vergoeden.

Recht op vrije advocaatkeuze

In ons land heeft iedereen recht op het kiezen van een eigen advocaat wanneer dit wenselijk is. Dit geldt voor elke gerechtelijke procedure en alle administratieve procedures. Hieronder vallen meerdere procedures, zoals UWV ontslagprocedures en bestuursrechtprocedures. Het Hof van Justitie heeft in 2013 nog eens onder de aandacht gebracht dat verzekeraars altijd een vrije advocaatkeuze moeten bieden aan de rechtsbijstandsverzekerden.

Aanpassing van de polissen

Het feit dat iedereen recht heeft op een vrije advocaatkeuze werd niet alleen onder de aandacht van particulieren en bedrijven met een rechtsbijstandverzekering gebracht. Ook verzekeraars zelf reageerden hier direct op. Diverse partijen deden dit door aanpassingen te maken in de bestaande polissen. Iedere verzekeraar deed dit op een eigen manier. Zo zijn er partijen geweest die een eigen bijdrage invoerden, terwijl andere partijen besloten om de maximale kosten te verlagen. Wel is het zo dat het verplicht is om voldoende keuzemogelijkheden te blijven bieden. De inperkingen mogen dus niet in die mate zijn dat de verzekerden inde basis geen opties meer hebben.

Wel vragen om toestemming

Als het nodig is om een beroep te doen op een advocaat, dan luidt het advies om wel toestemming te vragen aan de verzekeraar waarbij je een rechtsbijstandverzekering hebt lopen. Let er wel op dat dit uitsluitend om een formaliteit gaat. Door het recht op vrije advocaatkeuze mag de verzekeraar niet weigeren. Controleer wel altijd in je polis welke voorwaarden er zijn gebonden aan het zelf kiezen van een advocaat. Het is immers belangrijk om te weten welke kosten er in dat geval wel worden vergoed en welke niet.

Als advocaat een deurwaarder inschakelen

Word je als advocaat ingeschakeld door een cliënt, al dan niet via een rechtsbijstandverzekering, en heb je een betrouwbare deurwaarder nodig om je in de zaak bij te staan? Dan kun je via FORES altijd de juiste partij vinden in heel Nederland. Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken of maak direct online een account aan.