Het verschil tussen conservatoir en executoriaal beslag

FORES nieuws

Wanneer een schuld onbetaald blijft kan uiteindelijk worden besloten om beslag te leggen. De mogelijkheid bestaat om conservatoir beslag of executoriaal beslag te leggen. Er zijn belangrijke verschillen tussen deze twee vormen van beslag. In dit blog leggen we die uit.

Een vordering blijft open staan

Wanneer een vordering open blijft staan, dan is een minnelijk incassotraject de eerste stap. In veel gevallen zal dit traject zorgen voor een betaling van de vordering, maar het komt ook voor dat een incassotraject niet succesvol is. In dat geval bestaat de mogelijkheid om betaling af te dwingen door het laten leggen van beslagen. Dit is uitsluitend toegestaan wanneer de rechter hiervoor toestemming geeft. Er zijn vervolgens twee soorten beslag die in de Nederlandse wet zijn opgenomen voor toepassing in dergelijke zaken, namelijk het conservatoir beslag en het executoriaal beslag.

Wat is conservatoir beslag?

Als het gegronde vermoeden bestaat dat waarde of goederen weggemaakt worden door de wederpartij tijdens de procedure, bestaat de mogelijkheid tot conservatoir beslag. De voorzieningsrechter dient toestemming te geven voor het leggen van een conservatoir beslag. Deze vorm van beslag staat ook wel bekend als bewarend beslag en het beslag wordt door de gerechtsdeurwaarder vóór of tijdens de gerechtelijke procedure gelegd. Hierbij wordt het vermogen van de betreffende debiteur geheel of gedeeltelijk in bewaring genomen.

Het doel hiervan is dat de debiteur niet de kans heeft het vermogen tijdens de gerechtelijke procedure te laten ‘verdwijnen’, waardoor er onvoldoende vermogen is om de vordering te voldoen. Een conservatoir beslag heeft een geldigheidsduur. In de meeste gevallen komt het beslag te vervallen wanneer de gerechtelijke procedure niet wordt gestart binnen de termijn van 14 dagen.

Het risico bij een conservatoir beslag

Het door een deurwaarder laten leggen van een conservatoir beslag brengt wel een risico mee. In de praktijk is het mogelijk dat de bodemprocedure niet verloopt zoals verwacht. De rechter kan de vordering namelijk afwijzen. Dit betekent dat het beslag niet gelegd had mogen worden. Kan de debiteur in dit geval goed aantonen dat er sprake is van geleden schade door de beslaglegging? Dan bestaat de mogelijkheid dat de schuldeiser hiervoor aansprakelijk gesteld.

Wat is executoriaal beslag?

Het executoriaal beslag is de vorm van beslag die het meest bekend is. Executoriaal beslag wordt gelegd door de deurwaarder na de gerechtelijke procedure. Dit betekent dat het vonnis van de rechter al aanwezig is en is betekend aan de schuldenaar. Bij deze vorm van beslag worden er goederen of geld in beslag genomen.

Gaat het om goederen? Dan worden deze, vaak middels een openbare verkoop, verkocht om de vordering alsnog mee te kunnen voldoen. Een executoriaal beslag mag niet zomaar worden gelegd. Dit is uitsluitend toegestaan wanneer de rechter het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaart of wanneer een hoger beroep voor de debiteur geen optie (meer) is.

Het risico bij een executoriaal beslag

Ook bij het leggen van executoriaal beslag komt een risico kijken. In dit geval heeft de debiteur natuurlijk ook kennis genomen van het vonnis van de rechter, waardoor deze de beslaglegging van tevoren aan ziet komen. Dit geeft de debiteur de kans om vermogen en / of goederen van tevoren te laten ‘verdwijnen’, waardoor er geen beslag op kan worden gelegd.

Een goede gerechtsdeurwaarder nodig?

Zowel het conservatoir als het executoriaal beslag mag uitsluitend worden gelegd door een gerechtsdeurwaarder. Voor advocaten is het prettig om zekerheid te hebben dat er altijd een ervaren deurwaarder beschikbaar is wanneer het nodig is. Deze zekerheid kan FORES je bieden. Maak online een account aan en volg het dossier stap voor stap in ons online platform. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor meer informatie.