Retentierecht bij een faillissement: kansrijk of kansloos?

FORES nieuws

Bij een faillissement krijgt men vaak te maken met retentierecht. Het recht van retentie kan effectief werken in beginsel. Wanneer er niet wordt betaald, dan worden de eigendommen niet afgegeven. In bepaalde gevallen wordt er dan wel betaald, maar dit is niet altijd het geval. Het komt namelijk ook voor dat het retentierecht tegen de curator wordt uitgeoefend. In de praktijk betekent dit dat je de betreffende goederen aan de curator af moet geven, maar dat je hier niet voor betaald wordt. In dit geval is dan ook de vraag of het retentierecht kansrijk is of juist volledig kansloos.

Twee opties van de curator

In Nederland kennen we de Faillissementswet. Hierin staan voor de curator twee opties aangegeven wanneer het retentierecht wordt uitgeoefend tegen de curator bij faillissement van de schuldenaar. Een reguliere betaling van de openstaande vordering is de eerste optie. In veel gevallen heeft de curator hier onvoldoende financiële middelen voor, waardoor er gekozen moet worden voor de tweede optie. Dit is doorbreking van het retentierecht.

Doorbreking van het retentierecht

Bij het doorbreken van het retentierecht wordt ervoor gekozen om de goederen op te eisen. Vervolgens worden deze goederen verkocht en met de opbrengst hiervan dient de openstaande vordering te worden voldaan. Hiermee krijgt de schuldeiser met het retentierecht voorrang op alle andere schuldeisers wanneer deze aanwezig zijn.

In de praktijk loopt het vaak anders

De theorie en de praktijk verschillen nogal eens van elkaar en dat is ook zeker het geval in de wereld van faillissement en retentierecht. Het is bijvoorbeeld zo dat de schuldeiser met retentierecht in de omslag van algemene faillissementskosten mee moet delen. Hieronder vallen onder meer de afwikkelingskosten en het inkomen van de curator. Zeker na het voldoen van de salariskosten aan de curator blijven er in de praktijk onvoldoende financiële middelen over om de vordering van de schuldeiser met retentierecht te kunnen voldoen.

De inzet van een deurwaarder

Advocaten kunnen er in bepaalde situaties voor kiezen om een deurwaarder in te zetten binnen een zaak. Heb jij, als advocaat, met regelmaat een deurwaarder nodig? Via Fores vind je er altijd één in de juiste omgeving. Maak eenvoudig online een account aan of neem eens contact met ons op voor meer informatie of advies.