Onderhandse verkoop van activa door curator voorkomen

FORES nieuws

Bij het faillissement van een vennootschap is het de curator toegestaan om de activa te verkopen. Dit dient in principe openbaar te gebeuren, maar het is niet de enige optie. Het kan zijn dat het aannemelijk wordt geacht dat de opbrengst bij onderhandse verkopen minimaal gelijkwaardig zal zijn, dan kan de curator besluiten om toestemming te vragen voor het uitvoeren van een onderhandse verkoop.

Deze toestemming moet worden gevraagd bij de rechter-commissaris. Bij onderhandse verkoop gaat het in de meeste gevallen om verkoop aan een doorstarter. Kun je dan nog iets doen wanneer je een onderhandse verkoop van activa wilt voorkomen? In een recente blog van Wieringa-advocaten.nl is uitgebreid te lezen hoe en of dit mogelijk is. Wij geven je hieronder een samenvatting van dit interessante artikel.

Praktijkvoorbeeld van HWS

In de blog van Wieinga deed zich een situatie voor bij het faillissement van HWS, ofwel Hospital Waste Services B.V. In deze zaak werd er bij de rechter-commissaris een verzoek ingediend om toestemming te geven voor een onderhandse verkoop aan een doorstarter. Hierop diende een schuldeiser van HWS bij de rechter-commissaris een verzoek in om de onderhandse verkoop aan de doorstarter niet te laten plaatsvinden.

Bij beschikking werd dit verzoek door de rechter-commissaris afgewezen, waarna de schuldeiser tegen deze beschikking in hoger beroep ging. Het appelverbod staat volgens de rechtbank in de weg van het instellen van een beroep en het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Verwerping door de Hoge Raad

De toepassing van het appelverbod werd vervolgens door de Hoge Raad verworpen. Er staat geen hoger beroep open tegen de beslissing van de rechter-commissaris om toestemming te geven voor de onderhandse verkoop in plaats van een openbare verkoop. Maar, er staat wel een hoger beroep open tegen de beslissing om toestemming voor een verkoop te geven, of het nu gaat om een openbare of een onderhandse verkoop.

Er kan dus een hoger beroep worden ingesteld tegen verkoop van activa op zichzelf. Uiteraard is het wel aan de rechter-commissaris om een efficiƫnte boedelafwikkeling tegen de belangen van de schuldeiser af te wegen. Wanneer de rechter-commissaris een beslissing heeft genomen, dan behoudt de schuldeiser het recht op zogenaamde rechterlijke controle van de genomen beslissing.

Is er een goede deurwaarder nodig?

Er is lang niet altijd sprake van een openbare of onderhandse verkoop door een curator. Iedere zaak is vanzelfsprekend anders. Heb jij als advocaat een ervaren deurwaarder nodig? Dan kun je uitstekend bij FORES terecht. Je kunt direct online een account bij ons aanmaken. Wil je eerst meer weten? Neem dan gerust eens contact met ons op.