Meer betalingsregelingen en minder huisuitzettingen

FORES nieuws

Er hebben belangrijke verschuivingen plaatsgevonden in de eerste twee kwartalen van 2022 ten opzichte van eerdere statistieken als het gaat om betalingsregelingen en huisuitzettingen. In deze tijd zijn het de deurwaarders die zich sterker inzetten om hulp te bieden en dit is duidelijk zichtbaar aan de statistieken. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft de halfjaarlijkse cijfers bekend gemaakt. Hieruit valt op te maken dat er behoorlijke veranderingen hebben plaatsgevonden in de manier van handelen.

Minder huisuitzettingen en meer beslagleggingen

Een duidelijk verschil is te zien in het aantal gedwongen woninguitzettingen. Ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2021 is er een daling te zien van iets meer dan 10 procent. Hier staat tegenover dat het aantal beslagleggingen, voornamelijk op auto’s, flink is gestegen. Hier zien we een stijging die boven de 75 procent ligt, wat uiteraard behoorlijk is. Deurwaarders geven hierover zelf aan dat het beslag leggen op voertuigen, zoals de auto, een heel effectief middel is om een schuld alsnog betaald te krijgen.

Mensen hechten veel waarde aan een voertuig, vaak omdat zij ermee naar het werk moeten reizen. Een beslaglegging op een auto is anders dan het in beslag nemen van een auto. De beslaglegging is in eerste instantie voornamelijk administratief, wat betekent dat de auto niet mag worden verkocht. De auto wordt dus niet direct weggenomen van de eigenaar.

Daling in het aantal rechtszaken

De druk op de rechtbanken is in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. We zien nu dat er iets verlichting komt. Het aantal rechtszaken is namelijk gedaald van 251.200 naar 208.300. Dat is een aanzienlijke daling, welke ook in verband kan worden gebracht met het anders handelen van deurwaarders. Steeds vaker wordt er gekozen voor het bieden van een helpende hand en het meedenken over een oplossing voor het voldoen van een schuld. Hierdoor kunnen meer schulden succesvol worden geïnd, waardoor minder van deze zaken uiteindelijk bij de rechtbank terecht komen.

Iets meer incassotrajecten in de eerste helft van 2022

In het eerste half jaar van 2021 werden er 912.500 incassotrajecten opgestart. In de eerste twee kwartalen van 2022 waren dit er 925.900. Er is dus sprake van een lichte stijging. Deels heeft dit te maken met de stijgende energiekosten, die ervoor zorgen dat steeds meer huishoudens financieel in de problemen terechtkomen. Helaas zijn het aantal meldingen van agressief gedrag tegenover deurwaarders ook toegenomen. In het eerste half jaar van 2022 waren dit er 615, terwijl dit er in het eerste half jaar van 2021 nog 445 waren. Agressiviteit ontstaat vaak uit frustratie en aan het onvermogen om nog een uitweg te zien, al mag dit vanzelfsprekend nooit een excuus zijn om enige vorm van geweld tegen een deurwaarder te gebruiken.

Vertrouwen op een ervaren deurwaarder

Als advocaat moet je vaak met regelmaat een beroep doen op een deurwaarder. Het is dan prettig als je zeker weet dat dit snel en betrouwbaar geregeld kan worden. Dit kan via FORES. Je kunt eenvoudig via ons platform een ervaren en betrouwbare deurwaarder inschakelen, waardoor je tijd bespaart en altijd zekerheid van een optimale service hebt. Maak direct online een account bij ons aan.