Prijsstijgingen doorbelasten; kan dat juridisch zomaar?

FORES nieuws

Bedrijven hebben momenteel te maken met kosten die veel hoger liggen dan voorheen. Diverse producten, waaronder grondstoffen, zijn enorm in prijs gestegen. De energierekening blijft oplopen en uiteindelijk komen steeds meer ondernemingen in financieel zwaar weer terecht. Het opvangen van deze prijsstijgingen blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Diverse bedrijven hebben ervoor gekozen om de prijsstijgingen in meer of mindere mate aan de afnemer door te belasten. Een belangrijke vraag is wel of dit zomaar mag. Recentelijk heeft hierover een kort geding plaatsgevonden.

Basis van het kort geding

Het kort geding betrof een leverancier en een afnemer die samen een overeenkomst hadden gesloten voor de levering van betonmortel. De leverancier kreeg te maken met prijsstijgingen van de grondstoffen voor de betonmortel, waarbij het ging om een stijging van ongeveer 20 procent. Dit was reden voor de leverancier om alle afnemers te informeren dat de betreffende prijsstijging doorbelast zou gaan worden.

Eén van de afnemers ging hier niet mee akkoord en betaalde de prijsverhoging niet, waarop de leverancier dreigde om de levering van betonmortel op te schorten. Dit zou voor de afnemer ernstige gevolgen hebben. Daarom besloot de afnemer een kort geding op te starten waarin hij eist dat de betonmortel door wordt geleverd. In de onderlinge overeenkomst was een vaste prijs opgenomen, wat ervoor zorgde dat de afnemer in het gelijk werd gesteld.

Onvoorziene omstandigheden en overmacht

Een belangrijke vraag is wel of het mogelijk is om overeenkomsten met vaste prijzen in stand gehouden kunnen worden wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Dit geldt voor overeenkomsten die zijn gesloten voordat Rusland Oekraïne aanviel. Wanneer er in het contract niets is opgenomen over onvoorziene omstandigheden of overmacht, dan mag een partij in beginsel geen wijzigingen in het contract aanbrengen.

Een rechter kan wel bepalen dat een overeenkomst gewijzigd dient te worden in het geval van onvoorziene omstandigheden wanneer hierom verzocht wordt door een contractspartij. In het geval van overmacht hoeft een partij geen schadevergoeding te betalen. Kan deze zich door overmacht niet langer aan de overeenkomst houden, dan valt dit buiten de schuld van de betreffende partij.

Altijd op de kleine lettertjes letten

De rechter die het kort geding behandelde gaf aan de leverancier aan dat de zaak anders had kunnen aflopen wanneer er iets in de overeenkomst was opgenomen met betrekking tot overmacht of onvoorziene omstandigheden en/of als de leverancier zich daarop had beroepen. Duidelijk is dan ook dat het altijd belangrijk is, voor alle partijen, om te letten op de kleine lettertjes én op de aanwezigheid van alle belangrijke informatie in een overeenkomst.

Het had in dit geval voor de leverancier het verschil in uitkomst kunnen maken. Als advocaat wil je natuurlijk ook altijd zeker zijn van de betrouwbaarheid van partijen waarmee je samenwerkt. Via FORES kun je altijd rekenen op een samenwerking met een ervaren, betrouwbare deurwaarder. Maak direct online een account bij ons aan en ontdek de voordelen zelf.