FORES Huisdeurwaarders

Schrapping na schenden kernwaarden advocatuur

Schrapping van het tableau is de meest verregaande sanctie die kan worden uitgedeeld. Een Rotterdamse advocaat kreeg deze sanctie opgelegd na het schenden van de kernwaarden van de advocatuur. De advocaat werd gemachtigd door een collega-advocaat om als vereffenaar op te treden in een nalatenschap van een man die in 2012 overleed. De dochter van de man erfde alles, maar was minderjarig. Hierdoor werden de zaken door de Rotterdamse advocaat afgehandeld met de moeder van de minderjarige dame. Deze moeder sprak nauwelijks Nederlands en hier heeft de Rotterdamse advocaat misbruik van gemaakt.

Financiële belangen werden ernstig geschaad

Het nalatenschap bestond onder meer uit een woning en een voertuig. De woning werd voor drie ton verkocht door de betreffende advocaat. Dit bleek slechts de helft van de marktwaarde te zijn. De woning werd niet veel later namelijk doorverkocht voor een bedrag van maar liefst 630.000 euro. Met het oog hierop verwijt de raad van discipline de Rotterdamse advocaat dat hij ‘geen deugdelijk advies over de woningwaarde heeft ingewonnen’. Hierdoor werd de optimale verkoopprijs niet bedongen, waardoor de financiële belangen van de erfgename werden geschaad in ernstige mate.

De advocaat deed zichzelf de auto cadeau

Het voertuig dat tot het nalatenschap behoorde, een auto, eigende de advocaat zichzelf toe. De Braziliaanse moeder van de ervende dochter zou hiervoor getekend hebben. In de basis is dit zeker waar, echter, de advocaat liet de vrouw documenten tekenen in de wetenschap dat de vrouw geen Nederlands sprak of las. De advocaat heeft documenten niet vertaald en heeft voortdurend aan de vrouw aangegeven dat alles goed zou komen. Het voertuig werd door de advocaat verkocht, twee jaar later, tegen een bedrag van 6.000 euro. In die twee jaar tijd stond de auto op naam van de echtgenote van de Rotterdamse advocaat.

Dubbel gefactureerd werk

Tijdens het onderzoek bleek ook dat de advocaat twee facturen had verstuurd aan de moeder, van respectievelijk 42.000 euro en 92.000 euro. Diverse werkzaamheden stonden op beide facturen vermeld en hiervoor kon de advocaat geen verklaring geven aan de deken. Ook voor de andere klachten had de advocaat geen goede verklaring. Hij gaf aan te hebben gehandeld naar eer en geweten. De Haagse Raad van discipline geeft aan dat langdurige schendig van de kernwaarden van de advocatuur in ernstige mate wordt gecombineerd met een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Hierop werd de meest verregaande sanctie opgelegd en werd de Rotterdamse advocaat van het tableau geschrapt.

Als advocaat wil je alles goed regelen voor je cliënt

De Rotterdamse advocaat heeft op veel vlakken onjuist gehandeld. Als cliënt wil en moet je erop kunnen rekenen dat je advocaat alles goed regelt, waaronder ook de financiën. Als advocaat wil je deze zekerheid kunnen bieden aan je cliënten. Hiervoor kan het nodig zijn om een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder. Dan wil je de zekerheid dat deze professional zich ook op eerlijke en betrouwbare manier inzet. Deze zekerheid krijg je zeker wanneer je gebruik maakt van de opties van FORES. Via ons vind je altijd een ervaren deurwaarder in de juiste omgeving. Maak online een account aan.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by