FORES Huisdeurwaarders

Coronacrisis, huurders en overlast: dit zegt de rechtbank

FORES nieuws

De coronacrisis heeft natuurlijk impact op ons allemaal. Iedereen heeft er last van, een ieder op een eigen manier. Veel mensen hebben te maken met overlast van de buren, waarbij het vaak gaat om geluidsoverlast. Doordat veel meer mensen thuis werken ontstaan er op dit vlak meer problemen. De partij die overlast veroorzaakt schiet volgens de wet tekort in het naleven van de verplichting om zich te gedragen als een goede huurder. Wanneer buitengerechtelijke pogingen niet helpen bij het oplossen van de overlast van buren, dan kan er worden besloten naar de rechter te stappen. Hoe gaan rechtbanken hiermee om tijdens de coronacrisis? Wij leggen je een aantal voorbeelden voor.

Een ontruimingstermijn van twee maanden

In deze zaak zorgde de huurder voor ernstige geluidsoverlast, overdag en in de nacht. Er werd een geluidsonderzoek verricht en de klachten werden door de verhuurder onderschreven. De huurder deed een beroep op de Tijdelijke Regeling, welke aangeeft dat er geen ontruimingen plaats vinden tijdens de lock-down in ons land. De rechter gaf uiteindelijk aan dat deze regeling genuanceerd moet worden geïnterpreteerd en dat de ontruiming wel uitgesproken kan worden wanneer het gaat om zeer ernstige overlast. Dit maakt de zaak namelijk zeer spoedeisend. De rechter besloot uiteindelijk om de ontruiming uit te spreken, maar met het oog op de coronacrisis wel met een ontruimingstermijn voor de duur van 2 maanden.

Het toewijzen van ontruiming met ruimere ontruimingstermijn

In deze zaak ging het om een huurder die structureel zorgde voor veel overlast in de buurt. De verhuurder had alle stappen al ondernomen, waaronder gedragsaanwijzing, maar niets bleek succesvol. Uiteindelijk werd er een kort geding gestart door de verhuurder. De rechter gaf aan dat er in de gedragsaanwijzing zeer uitdrukkelijk werd bepaald dat de huurder ervoor moest zorgen dat er geen overlast meer plaats zou vinden. De gedragsaanwijzing maakte ook duidelijk dat inwoning niet was toegestaan en dat de huurder zijn laatste kans had gekregen om een ontruiming van de woning te voorkomen. Het document werd door de huurder ondertekend op 1 oktober 2019. Zowel een hulpverlener als een juridisch adviseur waren hierbij aanwezig. Hiermee was alles duidelijk, maar ging het weer mis. De rechter besloot tot ontruiming, met een ontruimingstermijn van 2 weken in plaats van 2 dagen na de vonnisbetekening, in verband met de coronacrisis.

Huurder met coronavirus krijgt uitstel van ontruiming

In januari 2020 heeft een huurder in een lopende zaak een ontruimingsvonnis ontvangen wegens het veroorzaken van structurele, ernstige overlast. Op 14 februari wordt de ontruiming door de verhuurder aangezegd. Echter, na overleg ontstaat er twee maal uitstel, respectievelijk tot 1 april 2020 en 15 april 2020. De overlast stopte niet en uiteindelijk werd besloten om toch op 1 april 2020 te ontruimen. Wegens het ontbreken van medewerking van de huurder werd de ontruiming tegen 30 april aangezegd. De huurder startte een spoed kort geding op 24 april, omdat hij het coronavirus zou hebben. Hierdoor zou niemand hem kunnen helpen met verhuizen in verband met besmettingsgevaar. De huurder had de klachten ook bij de huisarts gemeld, waardoor dit serieus genomen moest worden. Hierop heeft de rechter de huurder een termijn van 2 weken extra gegeven, om zeker te zijn dat er geen besmettingsgevaar meer bestaat.

Coronavirus mag geen excuus zijn

In geen geval mag het coronavirus worden gebruikt als een excuus om je niet aan regels en richtlijnen te houden. Deurwaarders zijn ook tijdelijk niet actief geweest tijdens de lock-down, in verband met het besmettingsgevaar, en ook hier werd in de praktijk helaas misbruik van gemaakt. Inmiddels zijn de deurwaarders weer actief. Heb jij als advocaat een goede, ervaren deurwaarder nodig voor een zaak? Via FORES schakel je snel en makkelijk de juiste partij in. Maak direct online een account aan.

Menu
1
Goedendag, kunnen we je ergens mee helpen?
Powered by