8 Redenen om van Advocaat te veranderen

FORES nieuws

Elk beroep kent zijn getalenteerde professionals, maar ook personen die minder bekwaam of gemotiveerd zijn om het juiste te doen. De juridische wereld is daarop geen uitzondering. Niet elke (afgestudeerde) jurist is een uitmuntende advocaat, en het kan even duren voordat je de juiste persoon vindt voor jou en jouw zaak.

Een advocaat kiezen lijkt op het kiezen van een dokter of therapeut. Zelfs een uitstekende advocaat is niet altijd de juiste match voor jou. Dit kan te maken hebben met bepaalde specialisaties of simpelweg omdat jullie karakters niet goed samengaan. Maar wat als je al een contract hebt met een advocaat en het voelt niet goed? Welke redenen zijn er om jouw advocaat te ontslaan en op zoek te gaan naar een andere?

Wisselen van advocaat

In dit blog geven wij je acht redenen om te gaan wisselen van advocaat. Natuurlijk zijn er nog meer, maar dit zijn de meest voorkomende.

Reden 1: Advocaat neemt jouw oproepen niet op

Gebrek aan communicatie is voor veel cliënten een probleem. Ja, advocatenkantoren zijn druk. Ze hebben veel cliënten. Maar voordat een advocaat jouw zaak accepteert, moeten ze weten of ze voldoende capaciteit hebben. Er is geen reden voor het niet tijdig beantwoorden van oproepen of e-mails.

Het kan zijn dat een assistent terugbelt, maar je mag nooit het gevoel hebben dat je genegeerd wordt. Bovendien mag jouw advocaat nooit de reden zijn dat je niet op de hoogte bent van een gerechtsdatum.

Reden 2: Advocaat is ongeorganiseerd of onvoorbereid

Is jouw advocaat onprofessioneel? Een advocaat mag nooit jouw tijd of geld verspillen, of onvoorbereid voor de rechtbank verschijnen. Wanneer je vragen stelt, moeten ze jouw dossier georganiseerd en bij de hand hebben.

Reden 3: Advocaat kan jouw zaak niet aan

Niet elke advocaat begrijpt elk detail van de wet. Als jouw zaak evolueert naar een rechtsgebied buiten de expertise van jouw advocaat, is het hun verantwoordelijkheid om zich in te lezen of advies in te winnen bij een gespecialiseerde collega.

Reden 4: Je bent het niet eens met het advies

Een advocaat is ethisch verplicht elk schikkingsvoorstel met je te delen. Als er een belangrijke beslissing moet worden genomen, moet je dit kunnen bespreken met jouw advocaat.

Reden 5: Onredelijke facturatie

Voordat je een advocaat inhuurt, onderteken je een contract waarin de tarieven van de advocaat staan vermeld. Veel letselschadeadvocaten werken op basis van ‘no cure, no pay’, wat betekent dat ze een percentage van de schadevergoeding krijgen. Echter, ze kunnen ook kosten in rekening brengen voor aanvullende uitgaven die zich voordoen tijdens het proces.

Hoewel je misschien niet van tevoren precies weet wat deze kosten zullen zijn, dienen de uitgaven redelijk te zijn. Ook zou een kantoor je niet het uurtarief van een advocaat moeten berekenen voor het afleveren van een brief aan de tegenpartij, als dit goedkoper had gekund door het te mailen of een koerier te gebruiken.

Reden 6: Onethisch gedrag of wangedrag

Je advocaat heeft niet alleen de verantwoordelijkheid om ethisch te handelen, maar heeft ook een eed afgelegd om bepaalde ethische normen na te leven. Als je advocaat zich op de volgende manieren gedraagt, kunnen ze hun ethische code schenden: het verkeerd beheren van fondsen, het doorbreken van jouw geheimhoudingsplicht, belangenconflicten, het nalaten je te informeren over schikkingsvoorstellen of je vragen iets te doen wat ongemakkelijk of mogelijk illegaal is. Dit gedrag kan jou niet alleen in een lastig parket brengen maar ook je zaak schaden, en het is een geldige reden om van advocaat te veranderen.

Reden 7: Juridische nalatigheid

Nalatigheid kan opzettelijk zijn of per ongeluk gebeuren. Als je advocaat iets heeft gedaan dat jouw mogelijkheden om je zaak te winnen of te schikken heeft geschaad, kan dit als nalatigheid worden beschouwd. Dit kan ook inhouden dat er een substantiële fout is gemaakt met betrekking tot de wet of de interpretatie ervan, of een procedurele fout, zoals het niet tijdig indienen van een pleidooi of ander document. Als jouw advocaat bijvoorbeeld weet wanneer je ongeval plaatsvond en wanneer de verjaringstermijn verstrijkt, maar desondanks nalaat om binnen de gestelde termijn een claim in te dienen, heb je mogelijk geen juridische mogelijkheden meer.

Reden 8: Gebrek aan toewijding of compassie

Jouw advocaat heeft de plicht om je juridische actie met fervente vertegenwoordiging na te streven. Dit concept, bekend als vurige vertegenwoordiging, is een principe waar elke rechtenstudent over leert, maar sommigen kunnen dit in de loop der jaren uit het oog verliezen of minder gemotiveerd raken. Het niveau van medeleven dat je advocaat je toont kan afhankelijk zijn van hun persoonlijkheid, jouw persoonlijkheid, of de feiten van de zaak.

Sommige advocaten zijn misschien niet warm en hartelijk, maar ze hebben nog steeds een verplichting om strategisch te onderhandelen met een verzekeringsmaatschappij of de tegenpartij om de vergoeding te krijgen die je nodig hebt en verdient na een letsel. Je advocaat mag je nooit kleineren of je proberen te overtuigen of te dwingen om een schikking te accepteren of je zaak op een specifieke manier te behandelen.

Maak als advocaat gebruik van FORES

Je client goed op de hoogte houden van de stand van zaken van het dossier? Maak dan als advocaat gebruik van FORES.