Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA): wat zijn de gevolgen?

FORES nieuws

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is op 6 oktober als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet is al sinds 2013 in ontwikkeling. Met deze nieuwe wet wordt het mogelijk gemaakt om een dwangakkoord aan schuldeisers op te leggen buiten faillissement. Op deze manier wordt herstructurering van een onderneming mogelijk gemaakt. De grote vraag is natuurlijk vooral wat daar nu precies de gevolgen van zijn. FORES gaat hier graag wat dieper op in.

Voor wie is de WHOA precies bedoeld?

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is voor bedrijven bedoeld die in de basis financieel gezond dan wel rendabel zijn, maar die schuldsanering nodig hebben om faillissement of surseance van betaling te voorkomen. Veel bedrijven hebben, zeker op dit moment, te maken met structurele kosten die te hoog oplopen en met een schuldenlast die te zwaar wordt om te dragen. Deze bedrijven zijn in de basis rendabel, maar komen nu toch in financieel zeer zwaar weer terecht. De WHOA is bedoeld om voor deze bedrijven te voorkomen dat zij in surseance van betaling komen of faillissement aan moeten vragen.

Wat wordt er precies mogelijk gemaakt door de WHOA?

Door de WHOA wordt het mogelijk dat een akkoord betreffende het saneren van schulden en het herstructureren van een bedrijf wordt goedgekeurd door de rechtbank. Alle aandeelhouders en schuldeisers worden na goedkeuring aan de inhoud van het betreffende akkoord gebonden. Dit betekent dat ook die partijen die tegen hebben gestemd worden gebonden aan de inhoud. Voor de komst van de WHOA was er in ons land geen wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Voorkomen dat een bedrijf failliet gaat door één partij

Het draait in de basis allemaal om het voorkomen dat een bedrijf failliet gaat door tegenwerking van een enkele partij. Wanneer de schuldeisers het samen goed eens kunnen worden over de schuldafbetaling, dan mag het volgens Minister Dekker niet zo zijn dat een enkele schuldeiser, die daar niet akkoord mee wil gaan, het bedrijf alsnog om zeep kan helpen. Het is belangrijk om te voorkomen dat bedrijven, die in de basis rendabel zijn, toch omvallen. Dit is niet alleen beter voor de ondernemer en de medewerkers, maar uiteindelijk ook voor de schuldeisers.

Zeker nu moeten faillissementen zo veel mogelijk worden voorkomen

De wet was al sinds 2013 in ontwikkeling. Met het ontstaan van de coronacrisis werd het invoeren van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in eerste instantie op de lange baan geschoven, totdat de impact van de coronacrisis op de economie duidelijk werd. Verwacht wordt dat het aantal faillissementen in 2021 zal stijgen met maar liefst 34 procent. Het is nu zaak om zo veel mogelijk faillissementen te voorkomen en de WHOA helpt hierbij. Door een onderhands akkoord aan te bieden kan worden voorkomen dat een onderneming omvalt. Vóór de komst van de WHOA moesten alle betrokken crediteuren instemmen, maar met de WHOA is dit dus niet meer nodig. De coronacrisis heeft dus uiteindelijk geleid tot het versneld invoeren van deze wet, zodat meer bedrijven beschermd kunnen worden tegen de impact van de coronacrisis.

Niet iedereen is gelukkig met de WHOA

Natuurlijk zijn er, zoals altijd, ook wat kritiekpunten. Zo geeft Henk Nijboer (PvdA) in meerdere interviews aan dat het een heel technische wet is waar vooral advocaten voorstander van zullen zijn. “De advocatuur wil zo min mogelijk aandacht voor de WHOA, omdat zij deze zelf geschreven hebben.” Er bestaat een kans dat veel buitenlandse ondernemingen naar ons land komen. Door de gunstige regeling zouden zij dan hier hun schulden willen herstructureren, waardoor de advocatuur meer werk zal krijgen. Een ander punt van kritiek is dat de WHOA ervoor zorgt dat bepaalde aandeelhouders achteraan kunnen komen te staan, vooral omdat er van de ‘reguliere volgorde van schuldeisers’ af mag worden geweken.

Als advocaat een deurwaarder inschakelen

De vraag is natuurlijk of het klopt, dat de advocatuur meer werk zal krijgen door de WHOA. Naar alle waarschijnlijkheid zal de wet al snel in werking treden en dan pas zullen we weten wat voor impact dit precies heeft. Voor advocaten is het vooral belangrijk dat zij gewoon altijd een beroep kunnen doen op de juiste, ervaren deurwaarders wanneer dit nodig is. Dit regel je eenvoudig via FORES. Maak nu online een account aan!

Menu